Přihláška ke členství v nové škole - oblast Evropy

Dokončete novou přihláška o členství v programu ACSI pro přístup k profesionálním službám a zdrojům v regionu Evropy.

* Pokud obnovujete své členství nebo aktualizujete informace o škole, nepoužívejte tento formulář. Místo toho je třeba se přihlásit pomocí uživatelského účtu, který má přístup k vašim školním registračním údajům.

Jako zástupce vaší školy s přístupem na tento formulář zaručujete, že:

(1) máte svolení od vedení vyplnit tento elektronický formulář
(2) vedení vaší školy souhlasí s vyznání víry ACSI
(3) rozumíte právům a povinnostem členů ACSI a
(4) pošlete platbu na roční členský poplatek ke stanovenému datu
(5) následující roky členství budou účtovány do školy, dokud se rozhodnete ukončit dobu členství

Vyznání víry ACSI:

 1. Věříme, že Bible je inspirované, jediné neomylné, autoritativní, bezchybné Boží Slovo (2 Tm 3:15; 2 P 1:21).
 2. Věříme v jednoho Boha, který věčně existuje ve třech osobách – Otec, Syn a Duch svatý (Gn 1:1; Mt 28:19; Jn 10:30).
 3. Věříme v Kristovo božství (Jn 10:33);
  Jeho narození z panny (Iz 7:14; Mt 1:23; Lk 1:35);
  Jeho bezhříšný život (He 4:14; He 7:26);
  Jeho zázraky (Jn 2:11);
  Jeho zástupnou smrt smíření (1 K 15:3; Ef 1:7; He 2:9);
  Jeho vzkříšení (Jn 11:25; 1K 15:4);
  Jeho nanebevzetí k Otcově pravici (Mk 16:19);
  a Jeho osobní příchod v moci a v slávě (Sk 1:11; Zj 19:11).
 4. Věříme v absolutní potřebu obnovení Duchem svatým ku spasení vzhledem k naprosté hříšnosti lidské přirozenosti, že lidé jsou ospravedlněni jedině na základě víry v Kristovu prolitou krev, a že jsme spaseni pouze Boží milostí skrze víru. (Jn 3:16-19; Jn 5:24; Ř 3:23; Ř 5:8-9; Ef 2: 8-10; Tt 3:5).
 5. Věříme ve vzkříšení spasených i ztracených; spasení budou vzkříšeni k životu a ztracení budou vzkříšeni k zatracení (Jn 5:28-29).
 6. Věříme v duchovní jednotu věřících v našeho Pána Ježíše Krista (Ř 8:9; 1K 12:12-13; Ga 3:26-28).
 7. Věříme v současnou službu Ducha svatého. Jeho přebýváním v nitru věřících jsou křesťané schopni žít zbožný život (Ř 8:13-14; 1K 3:16; 1K 6:19-20; Ef 4:30; Ef 5:18).

 

 

Nové členství v ACSI School - Evropa

Celá obrazovka
Školní jméno
Název školy v angličtině
adresa ulice
Město
PSČ
Země
Školní telefon
Školní e-mail
Školní web
Dostupné školní úrovně:
Uveďte všechny úrovně vzdělání, které jsou k dispozici na tomto místě.