Conferința directorilor români - 26-27 octombrie, 2023

Un eveniment pentru directori și lideri din grădinițe, școli și licee creștine. Sesiunile vor fi traduse în Limba Română.

 

Înregistrare online - închisEventsAndNetworking

 

De ce?

Invităm directori de școli, directori adjuncți, împreună cu lideri spirituali din școlile creștine să participe la această conferință. Credem că acest eveniment va fi benefic directorilor de școli în pregătirea lor profesională și spirituală și îi va revigora în misiunea dată lor de Dumnezeu pentru influențarea și învățarea noii generații pentru Hristos. 

Programul conferinței:

 

Prețuri:

  membre non membru
* Cameră pentru două persoane

200 EUR 

(900 RON)

250 EUR
Cazare in camera single, masa si taxa de conferinta

265 EUR 

(1200 RON)

315 EUR

* O cameră dublă presupune că ambii ocupanți plătesc taxa menționată.

 

Tema conferinței: "Dezvoltarea spirituală - o prioritate asumată!"

Creșterea spirituală, atât a elevilor cât și a întregului personal al școlii este obiectivul prioritar în școala creștină. Atingerea acestui obiectiv este greu de evaluat. Recunoscând rolul Duhului Sfânt în realizarea creșterii spirituale, școlile creștine sunt chemate să facă pași intenționali în a facilita procesul creșterii (sau „au misiunea de a facilita procesul creșterii”). Programul educativ al școlii va urmări dezvoltarea pasiunii slujirii și conducerii atât pentru elevi cât și pentru profesori.

Când: 26-27 octombrie, 2023

Termen limită pentru înscriere: 18 octombrie 2023

Unde:

Poienița - http://www.felixspa.com/ro/hoteluri/hotel-poienita 

Calea Beiușului 26, Băile Felix 417500, Romania

Vorbitori:

Roslyn Barnes - Australia

Liviu Caprar - Romania

Laci Demeter - Hungary

Paul Madsen - USA

 

Indicatori CSIP corelați: 

Indicatorul 4.1 Școala apreciază, oferă modelul, înurajează și formează caracterul christic, slujirea și abilitatea de conducere în cadrul elevilor și personalului.

Indicatorul 4.2 Interacțiunile dintre liderii școlii, personal și elevi sunt caracterizate prin sensibilitate, responsabilitate și har. Sunt modelate și învățate modalități de zidirea relațiilor creștine și de rezolvare a conflictelor.

Indicatorul 4.3 Școala are o structură care asigură grija față de fiecare elev prin intermediul unui profesor care este conștient de nevoile de învățare, sociale, emoționale, spirituale și fizice ale elevilor.

Indicatorul 4.4 Modalități de dezvoltare a caracterului christic și a abilităților de conducere prin slujire includ oportunități de slujire și misiune adecvate vârstei, printre care ajutorarea săracilor, nevoiașilor și a celor vulnerabili.

Indicatorul 4.5 Evaluarea dezvoltării spirituale a elevilor și personalului este inclusă în Evaluarea continuă a eficienței școlii în împlinirea misiunii și viziunii propuse.


Updated: Aug. 31, 2023

 

Evenimente

Conferința Internațională de Leadership Educațional adună lideri de școli creștine din întreaga Europă și dincolo de ea, pentru a dezvolta colaborare strategică și inspirație reciprocă. Tema acestui... more...

 

 
 

Articole adăugate recent

Platforma de îmbunătățire a școlii creștine

Platforma de îmbunătățire a școlii creștine inițiată de ACSI (CSIP) este o comunitate în care școlile membre ACSI se implică în auto-evaluare, definirea obiectivelor strategice și contribuie la dezvoltarea strategică în parteneriat cu alte școli în demersul de implementare a viziunii creștine a educației.

Invitație IELC 2021

Tema pentru acest an este „Inițiative strategice pentru îmbunătățirea școlii” și va fi prezentată de Dr. Larry Taylor, președinte ACSI, Dr. Wolfgang Stock, CEO din partea VEBS, precum și alți vorbitori cu înaltă calificare și lideri din diferite școli, în cadrul diverselor sesiuni din program.

Conferința directorilor români 2023

joi 26 octombrie 2023 to vineri 27 octombrie 2023