březen 2022

  • IELC 2022, Maďarsko

    2 březen 2022 na 5 březen 2022

    International Educational Leadership Conference sdružuje vedení křesťanských škol z celé Evropy i mimo ni za účelem rozvíjení strategické spolupráce a vzájemné inspirace. Tématem této akce je „Vedením k pevnějším komunitám – Role vedení křesťanské školy v náročných časech“. ACSI Europe pořádá IELC od roku 2015 pro účastníky z více než 40 zemí a je pro nás požehnáním moci pokračovat ve vzájemném partnerství a zároveň propagovat kvalitní vzdělávání po celém světě zaměřené na Krista.