Marzec 2022

  • IELC 2022, Węgry

    2 Mar 2022 do 5 Mar 2022

    Międzynarodowa Konferencja Przywództwa Edukacyjnego skupia przywódców szkół chrześcijańskich z całej Europy i spoza niej, aby rozwijać strategiczną współpracę i wzajemną inspirację. Tematem tego wydarzenia jest „Prowadzenie do silniejszych wspólnot – rola prowadzenia szkoły chrześcijańskiej w trudnych czasach”.