Nasza misja: ACSI istnieje, aby umacniać szkoły chrześcijańskie i wyposażać nauczycieli Chrześcijan na całym świecie, w procesie kształcenia uczniów i inspirowania ich do stania się oddanymi naśladowcami Jezusa Chrystusa.

“ …aby On sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.” Kol. 1:18

ACSI Europe: Witamy w ACSI Europe. ACSI jest największą na świecie organizacją protestanckich szkół chrześcijańskich, zrzeszającą łącznie ponad 23 tysiące szkół i docierającą do 5,5 milionów uczniów. 

Biuro regionalne mieści się w Budapeszcie, w Centrum Edukacji Chrześcijańskiej im. dr Gene Garrick’a (około 10 minut jazdy od lotniska międzynarodowego). Biuro powstało w 1993 z myślą o szkołach chrześcijańskich, zakładanych w Europie Środkowej (Rumunia, Węgry, Polska, Czechy i Słowacja). Pragniemy wspierać wierzących nauczycieli w kształtowaniu chrześcijańskiego modelu nauczania. Ponadto promujemy zakładanie szkól chrześcijańskich w tym regionie. Oferujemy szkołom usługi w zakresie szkolenia kadry nauczycielskiej, dostępu do profesjonalnych materiałów, instytutów szkoleniowych, programów uczniowskich, konferencji oraz programu oceny i doskonalenia szkoły. Czekamy na wieści od Was.

We invite you to explore our website and its many resources. Some resources are only available to those who establish a free site user account. Special resources and discounts are reserved for individual members and member schools.

ACSI Global:

The Association of Christian Schools International is privileged to partner with Christian educators around the world to help impact a new generation of young people for Jesus Christ! International member schools are served through the HQ in Colorado Springs, CO. www.acsi.org

 

ACSI is the largest Protestant Christian school organization in the world, serving over 23,000 schools and 5.5 million students globally. Its staff cares deeply about the needs of each member school and provides training, affirmation, and encouragement to help directors and teachers more effectively influence the lives of children for Christ. ACSI provides assistance without interference and opportunity without obligation. It is our pleasure to serve you for the good of your children and the Glory of God.

Wyznanie Wiary ACSI:

 1. Wierzymy, że Biblia jest natchnionym, nieomylnym, autorytatywnym, bezbłędnym Słowem Boga (II Tymoteusz 3:15; II Piotr 1:21).
 2. Wierzymy, że jest jeden Bóg, odwiecznie istniejący w trzech osobach- Ojca, Syna i Ducha Świętego (I Mojżeszowa 1:1; Ew. Mateusza 28:19; Ew. Jana 10:30).
 3. Wierzymy w boskość Chrystusa (Ew. Jana 10:33);
  Jego narodzenie z dziewicy (Izajasz 7:14; Ew. Mateusza 1:23; Ew. Łukasza 1:35);
  Jego bezgrzeszne życie (Hebrajczyków 4:14; Hebrajczyków 7:26);
  Jego cuda (Ew. Jana 2:11);
  Jego zastępczą i odkupieńczą śmierć (I Koryntian 15:3; Efezjan 1:7; Hebrajczyków 2:9);
  Jego zmartwychwstanie (Ew. Jana 11:25; I Koryntian 15:4);
  Jego wniebowstąpienie na prawicę Ojca (Ew. Marka 16:19) oraz
  Jego osobisty powrót w mocy i chwale (Dzieje 1:11; Objawienie 19:11).
 4. Wierzymy, że z powodu niezmiernej grzeszności ludzkiej natury do zbawienia absolutnie konieczne jest odnowienie przez Ducha Świętego; że człowiek może być usprawiedliwiony jedynie na podstawie wiary w przelaną krew Chrystusa oraz że jedynie z Bożej łaski przez wiarę możemy być zbawieni. (Ew. Jana 3:16-19; Ew. Jana 5:24; Rzymian 3:23; Rzymian 5:8-9; Efezjan 2: 8-10; Tytus 3:5).
 5. Wierzymy w zmartwychwstanie zarówno zbawionych jak i zgubionych; zmartwychwstanie zbawionych do życia i zmartwychwstanie zgubionych na zatracenie (Ew. Jana 5:28-29).
 6. Wierzymy w duchową jedność wierzących w naszym Panu Jezusie Chrystusie (Rzymian 8:9; I Koryntian 12:12-13; Galacjan 3:26-28).
 7. Wierzymy w teraźniejsze działanie Ducha Świętego, który zamieszkując w wierzącym, pozwala mu prowadzić bogobojne życie (Rzymian 8:13-14; I Koryntian 3:16; I Koryntian 6:19-20; Efezjan 4:30; Efezjan 5:18).
 8. Wierzymy, że pojęcie małżeństwa ma tylko jedno znaczenie: związek jednego mężczyzny i jednej kobiety w jednym, wyjątkowym związku, jak opisano w Piśmie (Rdz 2,18-25). Wierzymy, że Bożym celem jest, aby intymność seksualna występowała tylko pomiędzy mężem i żoną, którzy są w związku małżeńskim (1 Koryntian 6:18, 7:2-5; Hebrajczyków 13:4). Wierzymy, że przykazaniem Bożym jest, aby nie było intymności seksualnej poza małżeństwem między mężczyzną a kobietą.
 9. Wierzymy, że Bóg w cudowny sposób przeznaczył i niezmiennie stworzył każdego mężczyznę jako mężczyznę lub kobietę zgodnie z ich biologią. seks. Razem te dwie różne, ale uzupełniające się płcie odzwierciedlają obraz i naturę Boga (I Mojżeszowa, 26-27).

 

As an association we are committed to

Biblical Fidelity and Prayer
Immerse ourselves in the Holy Scriptures and prayer, both individually and corporately; consistently measure all association actions, programs, and resources against the teachings of the Word of God; and recognize our total dependence on Him.

Biblical Foundation and Focus on Jesus Christ
Serve schools and educators that represent a range of evangelical, Protestant backgrounds; all our schools and educators will hold to the ACSI Statement of Faith and Core Beliefs.

Members We Serve
Allocate our resources, including time and finances, in such a way as to bring maximum benefit to our members, and respond promptly to constituent needs.

Stewardship
Act with faithfulness and integrity and exercise diligence in program administration, with thoroughness and research-based expertise in the production of resources, and with fiscal accountability, realizing that ACSI ultimately belongs to God and we ultimately answer to Him for all we do with that which He has entrusted to our care.

Diverse Worldwide Constituency
Be authentically international in structure and practice, promoting international, national, and regional organizational leadership for the mutual benefit of all member schools; develop programs, resources, and services with all constituents in mind, utilizing insights learned from colleagues from around the world and evidencing the high value we place on gender, ethnic, age, and cultural differences.

Staff and Their Growth
Establish personnel resource and organizational policies and practices that encourage equitable and competitive wages, support for continuing professional growth, and commitment to collaborative goal setting, accountability, and consistent implementation of evaluation systems.

Public Engagement
Influence public policy and public perception that have an impact on Christian schools and the rights of Christian educators everywhere, seek appropriate representation to protect the rights of parents to be free to choose the educational program that in their view best meets the educational and spiritual needs of their children, and work in collaboration with families, churches, governments, and other leaders and organizations to promote school compliance with all applicable laws and to promote the ability of private individuals or groups to establish and support Christian schools without restriction or reservation.

 

Wydarzenia

Nadzieja jest cudownym darem od Boga i potężnym narzędziem chrześcijańskiego lidera. Kiedy nasza nadzieja jest zakorzeniona w Dobrej Nowinie o Jezusie Chrystusie, nasz cel i misja stają się o wiele... more...
visa

Darowizny on-line dla ACSI Europe

Płatności kartą kredytową mogą być przetwarzane na naszej stronie internetowej.

Ilość:  

Nedávno pridané články

Raport IELC 2024

IELC 2024 było błogosławionym i przytłaczającym wydarzeniem, pełnym wiedzy, błogosławieństw, prawości i miłości do Boga. dla mnie było to wydarzenie niezbędne, aby dorosnąć duchowo i zawodowo.

Platforma Doskonalenia Szkół Chrześcijańskich

Platforma Doskonalenia Szkół Chrześcijańskich ACSI (CSIP) tworzy społeczność szkół członkowskich ACSI, dzięki której szkoły te mogą poddawać się samoocenie, definiować cele strategiczne oraz przyczyniać się do strategicznego rozwoju partnerstwa między szkołami.