Formuláře členství v ACSI online

Naše formuláře členství v ACSI jsou nyní k dispozici on-line, a to pro nové školy, tak pro školy, které si členství obnovují.

Bylo by pro nás ctí, kdybychom iv tomto roce mohli Vaši školu zahrnout do rodiny členských Krestanských škol ACSI na celém světě. V loňském školním roce měla ACSI více než 24 000 členských škol na celém světě, které využívaly služby, které ACSI nabízí. ACSI je organizací, která slouží školám a je naší touhou udelat vše, co dokážeme, na to, abychom Vám pomohli ovlivňovat Vašich studentů pro Ježíše Krista.

Momentálně máme formuláře clenství on-line k dispozici v češtině, angličtině, francouzštině, maďarštině, Polská, rumunštinu, rusky, češtině a španělská a chceme Vás požádat, abyste na použili tento formát, aby byly Vaše údaje co nejpřesnější a co nejaktuálnější.

Prosíme, aby NOVÉ školy dodržali tento postup:

  1. Prosíme Vás o uvedenie mena Vašej školy v jazyku Vašej krajiny, ako aj jeho ekvivalentu v anglictine do nášho zoznamu clenských škôl.
  2. Použite prosím náš nový formulár clenstva on-line pre NOVÉ NÁRODNÉ ŠKOLY.
  3. Uhradte prosím celé clenské. Ak celé clenské nedokážete zaplatit, požiadajte o jeho zníženie a zvyšok nám zaplatte v priebehu roka, ked si to budete môct dovolit. Nechceme príst o clena len z financných dôvodov.

Na obnovenie clenstva on-line na školský rok 2015/2016 prosím dodržte tento postup:

  1. Vytvorte si  bezplatný užívatelský úcet na jednu z e-mailových adries, prostredníctvom ktorých ste sa u nás registrovali a ktoré patria Vašej škole (ak ste tak ešte neurobili). Tento úcet sa musí založit pomocou jedinecného kódu Vašej školy (rovnaký ako kód na registráciu na konferencie), aby sa Váš úcet prepojil s informáciami o škole, ktoré už máme.
  2. Ak máte s prvým krokom tažkosti, kontaktujte nás alebo nášho miestneho zástupcu!!
  3. Musíte sa prihlásit na tento úcet a potom kliknút na "Edit / Go to ACSI School Membership Application"
  4. Podla krokov aktualizujte informácie o Vašej škole. Pamätajte, že e-mailové adresy, ktoré vo formulári uvediete, budú mat prístup na kontrolu formuláru clenstva v budúcnosti (ak sa každý užívatelský úcet vytvorí správne).
  5. Vyplnenú žiadost si pre vlastné záznamy vytlacte (na poslednej strane) a zašlite clenské.
  6. Formulár je potrebné vyplnit do 31. októbra, a tak budete mat prístup ku všetkých aktivitám ACSI pocas celého roka vrátane prístupu na konferencie a zliav na publikácie.
  7. Ak máte problémy s platbou, môžeme sa dohodnút na splátkovom kalendári alebo prípadne na štipendiu. Nechceme, aby sa Vám nedostalo clenských výhod, ak máte naozaj financné problémy a do 31. októbra nemôžete zaplatit, avšak MUSÍTE nás v uvedenej záležitosti kontaktovat.