Zaměstnanci kanceláře ACSI Europe chtějí do vás investovat jako vedoucí školy a do vaší školy, aby se tento rok stal nejlepším rokem. Když vyhodnocujeme potřeby našich členských škol, uvědomujeme si, že mnoho vašich potřeb lze splnit pouze prostřednictvím osobního spojení, školení, vytváření sítí a dlouhodobých investic.

Zaměstnanci ACSI Europe by rádi navštívili vaši školu nebo se zúčastnili akcí, které mají sloužit ve prospěch křesťanských škol ve vaší komunitě nebo přispívají k rostoucí vizi křesťanského vzdělávání ve vaší zemi. Připojte nás k těmto příležitostem vyplněním níže uvedeného formuláře.

Read more about school service visits here. See a sample selection of topics and seminars here.

Formulář žádosti o službu

Kontaktní informace


Jméno
Příjmení
Funkce/Titul
Email
Telefon
Školní jméno
Země
ACSI Členský statut

Projected school visit dates for 2019-2020

  • Romania: October 24 - 31
  • Poland: contact Bert Vogel
  • Czechia / Slovakia: 
  • Hungary: November 4-8 and as needed
  • Germany:
  • Netherlands: late January and/or early March
  • Finland: early February
  • Spain:
  • France: