Pracownicy biura ACSI Europe chcą zainwestować w Ciebie jako lidera szkoły i szkoły, aby uczynić to najlepszym rokiem w historii. Gdy oceniamy potrzeby naszych szkół członkowskich, zdajemy sobie sprawę, że wiele z twoich potrzeb można zaspokoić jedynie dzięki osobistym kontaktom, szkoleniom, nawiązywaniu kontaktów i długoterminowym inwestycjom.

Pracownicy ACSI Europe chcieliby odwiedzić szkołę lub wziąć udział w wydarzeniach mających na celu przyniesienie korzyści szkołom chrześcijańskim w waszej społeczności lub przyczynienie się do wzrostu wizji chrześcijańskiej edukacji w waszym kraju. Połącz nas z tymi możliwościami, wypełniając poniższy formularz.

Read more about school service visits here. See a sample selection of topics and seminars here.

Formularz zgłoszenia serwisowego

Informacje kontaktowe


Imię
Nazwisko
Stanowisko
Email
Telefon
Nazwa szkoły
Kraj
Status członkostwa ACSI

Projected school visit dates for 2019-2020

  • Romania: October 24 - 31
  • Poland: contact Bert Vogel
  • Czechia / Slovakia: 
  • Hungary: November 4-8 and as needed
  • Germany:
  • Netherlands: late January and/or early March
  • Finland: early February
  • Spain:
  • France: