Platforma Doskonalenia Szkół Chrześcijańskich ACSI

Platforma Doskonalenia Szkół Chrześcijańskich ACSI (CSIP) tworzy społeczność szkół członkowskich ACSI, dzięki której szkoły te mogą poddawać się samoocenie, definiować cele strategiczne oraz przyczyniać się do strategicznego rozwoju partnerstwa między szkołami. A wszystko to dzieje się podczas wdrażania chrześcijańskiej wizji edukacji.

CSI Vision

login  

Logowanie do CSIP

 

Standardy CSIP umżliwiają szkołom korzystanie z zestawu wskaźników do oceny obecnej wizji chrześcijańskiej edukacji oraz jej wdrażania na różnych poziomach. Ponieważ każda szkoła jest wyjątkowa oraz znajduje się w długofalowym procesie dojrzewania, to narzędzie do samooceny pomaga w perspektywicznym wyznaczaniu celów w doskonaleniu, korzystając z terminów wspólnych dla wszystkich szkół ACSI na całym świecie.

Ten artykuł zawiera wprowadzenie do procesu i różnych elementów platformy. Konsultanci ACSI Europe odpowiedzą na wszelkie pytania i zapewnią wsparcie w razie potrzeby.

Platforma ta została wprowadzona na IELC 2021. Wszyscy uczestnicy konferencji IELC 2021 otrzymują bezpłatny dostęp do tej platformy od 3 marca do 31 sierpnia. Jest to faza testowa, w której poprosimy o Twoją opinię przed oficjalnym uruchomieniem CSIP 1 września 2021 r. Po 1 września 2021 r. Platforma zostanie udostępniona szkołom członkowskim podczas odnawiania rocznego członkostwa szkoły. Dostępna jest bardziej szczegółowa instrukcja obsługi (w języku angielskim).

Narzędzie do samooceny

Każdy członek zespołu samooceny powinien reprezentować różnych członków społeczności szkolnej. Idealnie byłoby, gdyby obejmował on członka zarządu szkoły, dyrektora szkoły i głównego nauczyciela, przy współudziale innych osób lub grup.

Samoocena podzielona jest na pięć Standardów. Każdy z nich opisuje dziedzinę lub obszar, na którym należy się skupić w procesie rozwoju szkoły, oraz uzasadnienie włączenia go w proces samooceny chrześcijańskiej szkoły.

Norma 1: Filozofia i Założenia

Norma 2: Przywództwo i Kadra

Norma 3: Nauczanie i Uczenie

Norma 4: Duchowa Formacja

Norma 5: Strategiczny Plan Doskonalenia Szkoły

Każdy standard zawiera 4-6 wskaźników, które identyfikują aspekty jakości w danej szkoły zgodne ze Standardem. Samoocena polega na tym, że szkoła raportuje swój poziom rozwoju na podstawie każdego wskaźnika. Każdy wskaźnik ma powiązany zestaw czterech słów kluczowych, zaprezentowanych w rubryce, na podstawie których szkoła określa, w jakim stopniu jej działania są zgodne z określonym wslaźnikiem.

Dla każdego wskaźnika zespół samooceny wybiera jeden z poziomów rozwoju, takich jak:

Pączkowanie: szkoła widzi potrzebę, aby poczynić duże kroki w tym obszarze
Rozwijanie: szkoła podjęła kroki w kierunku jakościowych praktyk, ale rozpoznaje potrzebę rozwoju w tym obszarze.
Dojrzewanie: szkoła ustanowiła jakościowe praktyki w tym obszarze i jest gotowa do dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi.
Rozkwitanie: szkoła przewyższa poziom jakości przewidziany we wskaźniku i przyczynia się do rozwoju innych szkół przez dzielenie się z nimi swoimi ompetencjami i doświadczeniem w tym obszarze.

CSI Community

Podsumowanie procesu

Ustal członków zespołu samooceny, zaczynając od jednego z obecnych użytkowników wpisanych w formularzu członkowskim waszej szkoły. Konto użytkownika można założyć na stronie głównej przy użyciu kodu szkoły.

Każdy z 5 Standardów został opisany w niniejszym zestawieniu i zawiera przyciski do podglądania i reagowania na każdy wskaźnik w ramach tego Standardu.

Po przesłaniu samooceny zostanie wygenerowany raport z rekomendacjami do waszego rozważenia. Raport będzie stanowił podstawę do współpracy z ACSI oraz siecią naszych szkół podczas wspólnej pracy nad zaspokojeniem waszych potrzeb oraz zapewnieniem okoliczności do dzielenia się waszymi mocnymi stronami dla wspólnego rozwoju.

Cele strategiczne

Cele strategiczne są niezbędne dla doskonalenia szkoły. Możesz pomóc swojemu zespołowi liderskiemu skupić się na głównych obszarach wymagających rozwoju przez ukończenie Samooceny oraz wyniki z ostatniego raportu.

Po zapoznaniu się z tym raportem zalecamy zaproszenie kilku członków społeczności szkolnej i wybranych liderów z innych szkół do zapoznania się z tym raportem i skomentowania potencjalnych strategii rozwoju. To stworzy kontekst dla waszych celów strategicznych i pomoże zespołowi kierowniczemu wybrać zasoby i narzędzia rozwoju zawodowego, aby najlepiej sprostać tym celom. Można skorzystać z narzędzi dostępnych tutaj, które pomogą ustawić cele strategiczne związane z określonymi wskaźnikami, na których chcecie się skupić, i aktualizować swoje postępy jako zespół.

Strategiczny Plan Doskonalenia Szkoły

Na podstawie celów strategicznych, wybierz udostępnione przez ACSI bądź partnerów profesjonalne usługi, które najlepiej pomogą ci osiągnąć te cele. Możesz również dodać i edytować usługi, które sam oferujesz bądź z których korzystasz.

Kiedy pracujesz nad osiągnięciem celów strategicznych, korzystaj z platformy, by zapisywać podjęte działania oraz postęp, który udało się wam poczynić każdego roku. Przy wdrażaniu planu, monitoruj, udostępniaj i świętuj swoje postępy w kierunku realizacji celów strategicznych. Sprawdzaj swoje cele i jeżeli to potrzebne, nanoś potrzebne modyfikacje.

Recenzja

Najwyższym poziomem zaangażowania szkół jest proces tworzenia recenzji, dzięki któremu rozwija się poczucie odpowiedzialności na drodze relacji.

Możesz poprosić o koleżeńską recenzję, wykonaną przez zespół szkolnych liderów, którzy ukończyli odpowiedni proces zatwierdzony przez ACSI. Zespół przeprowadzi weryfikację twojej samooceny i zaleci odpowiednie rozwiązania dla waszej szkoły. Ukończenie takiej recenzji wymaga 1-dniowej wizyty lub może być połączone z uczestnictwem zespołu w jakimś wydarzeniu organizowanym przez waszą szkołę.

Raport IELC 2024

IELC 2024 było błogosławionym i przytłaczającym wydarzeniem, pełnym wiedzy, błogosławieństw, prawości i miłości do Boga. dla mnie było to wydarzenie niezbędne, aby dorosnąć duchowo i zawodowo.

Sprawozdanie z SLC 2020

Dziękujemy za współpracę w ministerstwie ACSI Europe! Chcielibyśmy przekazać Ci aktualne informacje na temat najważniejszych wydarzeń z naszej ostatniej Konferencji Liderów Studenckich.

Wiadomości z jesieni 2019 r

W jaki sposób ACSI może służyć tobie i twojej chrześcijańskiej szkole? Jak korzystać z wyzwań, spostrzeżeń i sukcesów innych szkół w sieci ACSI? To jest krótki raport z działań z prośbami modlitwy i możliwościami dla was w nadchodzących miesiącach.

ACSI Online Professional Development

Dołącz do naszej profesjonalnej, dynamicznej społeczności online i ucz się z innymi chrześcijańskimi nauczycielami z całego świata według własnego harmonogramu.

Kursy prowadzone są w języku angielskim i rozpoczynają się w lutym, kwietniu i październiku. Zarejestruj się teraz!