Investujte do duchovní misie ACSI Europe Ministry

ACSI Europe se zavázala nabízet svým členským školám, které podporují vysoce kvalitní kristocentrické vzdělávání, co nejefektivnější služby. Mnohé z našich členských škol, které pomáhají svým studentům v přípravě na život a službu z pohledu věčnosti, mohou při své práci z Vašich investic značně těžit.

Specifické potřeby pro aktuální školní rok jsou následující:

  • Fond křesťanské služby ACSI Europe. Podpora našich zaměstnanců při návštěvách škol a poskytování vzdělávacích služeb pro učitele a vedení (variabilní)
  • Stipendijní prostředky pro studenty, kteří se zúčastní naší výroční studentské líderské konference Student Leadership Conference, a kteří by se nemohli zúčastnit bez Vašeho daru (160 $/student)
  • Stipendijní fondy pro ředitele národních křesťanských škol, kteří se zúčastní ACSI konference administrátorů, a kteří by se nemohli zúčastnit bez Vašeho daru (200 $/administrátor)
  • Stipendijní fondy pro učitele, kteří se zúčastní regionálních ACSI konferencí pro učitele, a kteří se by se nemohli zúčastnit bez Vašeho daru (20 $/učitel)
  • Na požádání můžeme poskytnout více informací o některých z výše uvedených nebo dalších potřebách.

 

Napište nám prosím na naši adresu acsieurope@acsi.org pokaždé, když se rozhodnete přispět, a uveďte výši a konkrétní účel svého daru, abychom mohli Váš příspěvek sledovat a sdělit Vám, jak byl použit. Můžeme Vám také zasílat náš čtvrtletní zpravodaj. Děkujeme za Vaši podporu!

 
visa

On-line dary pro společnost ACSI Europe

Platby kreditní kartou mohou být zpracovány prostřednictvím našich webových stránkách v EUR.

Množství: