Registrace uživatele

  1. Uživatelské účty pro členské školy: Poskytnou vám informace o akcích a službách ACSI Europe, včetně on-line vzdělávacích příležitostí a spolupráce. Máte také přístup k členským slevám pro konference a školení. Ujistěte se, že používáte svůj školní kód, když vytvoříte účet tak, aby byl váš osobní účet připojen ke stavu člena školy.
  2. Účty pro uživatele, kteří nejsou připojeni k členským školám: Jste vyzváni k vytvoření bezplatného osobního účtu na těchto webových stránkách. To vám poskytne komunikaci o akcích a službách ACSI Europe, včetně on-line vzdělávacích příležitostí a spolupráce.
 

Zadejte podrobnosti pro uživatelský účet ACSI Europe

Email
Oslovení
Jméno
Příjmení
Pozice / název
Název školy nebo instituce
Pracujete na členské škole ACSI?

(Tyto školy slouží mezinárodní komunitě s americkým učebním plánem.)
Kód školy ACSI Europe, pokud existuje