Konzultační služby

 • Konzultace pro nové školyteaching small
 • Zlepšení škol
 • Podpora formnou konzultace na místě
 • Vytváření sítí a partnerství
 • Modlitba a povzbuzení

Školicí služby

 • Konference pro rozvoj vedení školy
 • Konference pro studentské vedoucí
 • Další vzdělávání a podpora
 • On-line kurzy

Propagace

 • Sdílení hodnot křesťanského vzdělávání
 • Podpora odlišností křesťanských škol
 • Podpora partnerství domov-škola-církev
 • Profesní vzdělávací materiály

Podrobné popisy:

KONFERENCE – Kancelář ACSI Europe pořádá konference pro křesťanské lídry, vedení škol a křesťanské učitele v Evropě. Konference pro vedení škol nabízí témata jako: „Implementace filozofie křesťanského vzdělávání“, „Vztahy křesťanské školy s veřejností a s médií“, „Křesťanské vedení školy“ a „Rozvoj profesních vzdělávacích komunit“. Témata učitelské konference a témata workshopů mohou zahrnovat: „Integrace biblické pravdy do každé tématické oblasti“, „Disciplína a vedení třídy“, „Charakteristické rysy křesťanského školního vzdělávání“, „Vývoj studijních plánů“ a „Efektivní metody výuky“. Studentská líderská konference je k dispozici také všem členským a Mezinárodním ACSI školám, které každoročně využívají koncepty křesťanského vůdcovství pro více než 300 žáků středních škol.

ŠKOLENÍ ŮČITELŮ – Členským školám na národní a regionální úrovni bude věnována přední pozornost při vzdělávání učitelů na pedagogických seminářích, organizovaných personálem ACSI. Na požádání můžeme nabídnout také další vzdělávání učitelů, přizpůsobené specifickým potřebám vaší školy nebo města a vašim časovým možnostem. Některé kurzy jsou představeny rovněž on-line s popisy na: en-us/training/online-training

SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI  – Mnoho škol těží ze spolupráce s jinými školami ve svém regionu i po celé Evropě. Finanční prostředky z EU jsou za určitých podmínek k dispozici také pro školy.

PROFESIONÁLNÍ ZDROJE – připravujeme rozsáhlý seznam workshopů a prezentací, shromážděných v průběhu posledních několika let. Některé z nich budou obsahovat také pracovní listy nebo aktivity pro skupinovou práci. Účelem těchto odborných zdrojů je poskytovat kvalitní materiál pro individuální nebo skupinovou výuku, a to zejména členům ACSI Europe, kteří nemají přístup k našim školením či konferenčním akcím, nebo k dalšímu odbornému vzdělávání a rozvoji. 

SLUŽBY PRO STUDENTY – naše každoroční studentská líderská konference spojuje studenty křesťanských škol a nabízí jim inspiraci, povzbuzení a motivaci k plnění jejich povinností jako křesťanských lídrů. V roce 2012 jsme zahájili on-line vzdělávací program pro vedoucí, který poskytuje kvalitní výuku v angličtině pro studenty se zájmem o principy křesťanského vůdcovství. ACSI Europe také spolupracuje s křesťanskými organizacemi v USA, s cílem vytvořit příležitosti mezikulturní misijní služby v Evropě i mimo ni.