ACSI nabízí studentům následující služby:

1. Studentské líderské konference
2. On-line tréninkový program pro lídry
3. Přednášky a školení pro studenty
4. Mezikulturní misie v koordinaci s partnerskými organizacemi a členskými školami

Studentská líderská konference

Naše výroční studentská líderská konference (SLC) je mezinárodní akce pro studenty křesťanských středních škol, která se každoročně koná v Maďarsku na konci září (od středy do soboty). Studentům středních škol poskytuje jedinečnou příležitost růstu ve víře a v jejich vůdcovských schopnostech, zároveň umožňuje setkání a společné uctívání Boha společně s podobně myslícími mladými lidmi z mnoha národů. Podrobné informace a odkaz na registraci naleznete zde. Registrace je každoročně zahájena 1. května.

Kdo se může zúčastnit?

SLC studentská konference je otevřena pouze pro členské školy ACSI. Počet míst je omezen, proto se doporučuje včasná registrace.

Očekáváme studenty ve věku 15–18 let, kteří mají otevřený vztah s Kristem a mají vůdcovský potenciál. Jedná se o konferenci v angličtině, takže účastníci musí mluvit anglicky alespoň na konverzační úrovni. Školy musí pro studenty zajistit alespoň jednu anglicky mluvící dospělou osobu jako dozor. Tato osoba nese plnou odpovědnost za bezpečnost, pohodu a chování studentů, a zároveň komunikuje přímo se studenty a pomáhá jim chápat učení a aplikovat ho ve školním kontextu. Slouží také jako kontaktní osoba, která registruje skupinu na konferenci a zároveň je zodpovědná za přípravu studentů. Znalost ANGLIČTINY je NEZBYTNÁ!

S výběrem studentů je velmi důležité začít v dostatečném předstihu, aby se skupina stihla na konferenci efektivně připravit.

Náklady:

Registrační poplatky zahrnují ubytování (většinou 6–8 lůžkové pokoje), stravování (4x denně) a konferenční materiály. Účastníci si sami zajišťují a platí cestu jako dodatečné náklady.

Účastnický poplatek závisí na zvoleném balíčku a registraci. Dary nám umožňují dotovat účast studentů z regionu východní Evropy, kteří se mohou tímto způsobem konference zúčastnit za nižší poplatek (v omezeném počtu).

  • Včasná registrace: 1. května – 15. června, 10 % sleva
  • Normální běžná registrace: 16. června – konec srpna, běžná cena
  • Pozdní registrace: před 10. září, 20 % dodatečný poplatek!

Podívejte se na registrační poplatky a dostupné balíčky pro svůj region na naší stránce události.

Cíle SLC:

  • SLC se snaží pomáhat účastníkům (studentům i dospělému dozoru) růst v osobním chození s Kristem a v odhodlání sloužit Bohu. K tomu zvláště vede uctívání Boha během tematicky zaměřených plenárních přednášek a následných diskuzí.
  • SLC se snaží pomáhat křesťanským studentským lídrům rozpoznat jejich vůdcovské schopnosti a potenciál, který do nich Bůh vložil pro své záměry a k jejich prospěchu (prostřednictvím společných přednášek, workshopů a diskusí ve skupinách).
  • SLC se snaží pomáhat studentům poznat, že Božím povoláním pro jejich život je, aby už nyní vedli a připravovali se na vedení v budoucnosti, a aby ovlivňovali svět pro Krista (prostřednictvím svědectví a příkladů vůdců povolaných a zmocněných Bohem).
  • SLC se snaží vést studenty k vytváření osobních plánů růstu, k aplikaci toho, čemu se naučili, do svých životů a svých oblastí vlivu. (Co chce Bůh, abych udělal? Mohu se zavázat následovat Ho bez ohledu na okolnosti?)
  • SLC usiluje o posilování struktury studentské podpory prostřednictvím budování společenství ve školním studentském líderském týmu a mezi školami z různých zemí a různých jazyků, a to vše v prostředí lásky, křesťanské milosti a přátelství (prostřednictvím kvalitních skupinových aktivit, časově vymezeného společného sdílení, diskusí a modliteb ve skupinách a pomocí školního debriefingu).
  • SLC usiluje o posilování křesťanských škol prostřednictvím angažovanosti a služby studentům, kteří se účastní akcí SLC, a prostřednictvím dalších, jejichž životy jsou ovlivněny v důsledku realizace akčního plánu každé školy.
  • SLC se snaží podporovat profesní růst dozírajících osob prostřednictvím seminářů profesního rozvoje v průběhu konference a umožňováním hlubokých interakcí se studenty i mezi sebou navzájem

 

On-line tréninkový program pro lídry

V roce 2012 jsme zahájili on-line vzdělávací program pro studentské lídry (on-line student leadership training program). Studentům, kteří se zajímají o pochopení principů křesťanského vůdcovství, poskytuje kvalitní výuku v angličtině. Skupina těchto studentů se pravidelně setkává ve virtuálním prostředí a používá řadu metod pro výuku a využití.

ACSI Europe chce učitelům poskytovat dodatečné zdroje, s ohledem na potenciální potřeby našich studentů a křesťanských škol. Někteří již využíváte školicí program pro lídry, k čemuž Vám blahopřejeme a doporučujeme Vám pokračovat. Pro studenty, kteří nemají možnost studovat a diskutovat o vůdcovství, to může být dobrou volbou pro další vzdělávání. Vaši studenti ovšem budou potřebovat někoho ze své lokality, kdo jim pomůže uplatnit, co se naučili. Potřebují příležitosti k růstu, a to je možné pouze s mentorem či vedoucím, který je povede k zodpovědnosti. Vy znáte dovednosti a charakter svých studentů, proto spoléháme na to, že je povedete.

Přednášky a školení pro studenty

Při návštěvách škol zástupci ACSI rádi oslovují studenty tématy o víře, rozvoji charakteru a vůdcovství. Některé přednášky mohou být k dispozici na našich webových stránkách.

Mezikulturní misionářské příležitosti

ACSI Europe rovněž spolupracuje s organizacemi kvůli vytvoření mezikulturních misionářských příležitostí. Školy z USA vysílají studentské skupiny, aby pracovaly společně s národními křesťanskými školami v Evropě, přičemž jsou neustále využívány nové strategie, aby našim evropským studentům daly možnost získat smysluplné misionářské zkušenosti a přípravu.