Věříme, že srdcem křesťanského vzdělávání je křesťanský učitel a že tito učitelé mohou dosáhnout svého plného potenciálu, pokud jsou schopni integrovat křesťanský charakter* s výchovnými praktikami zaměřenými na Krista. Tato integrace víry a praxe vyžaduje oddaný trénink.
 
Členským školám na národní a regionální úrovni je věnována pteaching smallřední pozornost při vzdělávání a profesním rozvoji učitelů na pedagogických seminářích, organizovaných personálem ACSI. Na požádání můžeme nabídnout také další vzdělávání, přizpůsobené specifickým potřebám vaší školy.
 

V současné době pracujeme na rozvoji on-line vzdělávacích oulů, které by mohly být našimi členskými školami kdykoliv využity. Ve všech kurzech jsou využívány nejlepší metody on-line výuky se vzájemnou spoluprací a sebehodnocením, které pomáhají každému účastníkovi hodnotit a implementovat koncepty a metody výuky, kterým se naučil

Náš seznam témat profesionálního rozvoje zahrnuje:

 • Biblická integrace ve třídě
 • Mentorské programy a metody
 • Disciplína a řízení třidy
 • Charakteristické rysy křesťanského školního vzdělávání
 • Vývoj studijního plánu
 • Efektivní metody výuky
 • Jak vytvořit a implementovat křesťanskou filozofii vzdělání

 

Máte-li zájem o další vzdělávání svých učitelů, kontaktujte nás prosím telefonicky nebo e-mailem a domluvte si s námi návštěvu.

Teacher Training On-line

ACSI Europe provides on-line professional development courses using a Moodle platform. Join our Personalized, Professional, Dynamic, Online Learning Community and learn with other Christian teachers from around the world on your own schedule! All courses use the latest methods of online instruction with peer collaboration and self-assessment, which help each participant fully engage with the concepts and teaching methods.

Enroll now for your online course

Course availability is dependent on the number of participants.
Courses are delivered through our Moodle platform at: moodle.acsieurope.org
 

ACSI Europe offers an online course for teachers to develop international collaborative projects for their students with the following goals:

 • Providing International collaboration opportunites at teacher and student levels (with discounts for ACSI member schools)
 • Helping teachers develop meaningful biblical integration in their school subjects to facilitate character and spiritual formation of their students
 • Learning how to design effective projects for Project Based Learning
 • Developing your students' 21st Century Learning Skills (collaboration, critical thinking, creativity and communication)

 

Konference a události

Kancelář ACSI Europe pořádá konference pro křesťanské lídry, vedení škol a křesťanské učitele v Evropě. Mezinárodní konference o vzdělávacím vedení se koná každé dva roky, zatímco regionální školní vedoucí akce jsou k dispozici v protichůdných letech.

Studentská líderská konference je k dispozici také všem členským a Mezinárodním ACSI školám, které každoročně využívají koncepty křesťanského vůdcovství pro více než 300 žáků středních škol.

 


* Křesťanský charakter by mohl být definován jako hluboké spojení mezi správnou vírou o Bohu a dispozicí a postoji, které plynou z našich životů v každé situaci a vztahu.

Vzdělávací praxe zaměřená na Krista odráží hodnotu studenta a hodnotu učebních osnov s jasnou perspektivou, že "celá pravda je Boží pravda". Každý aspekt školního života a učení by měl ukazovat studenta na Boží lásku a pravdu a inspirovat volání k Jeho službě. Tyto věci se dějí obvykle kvůli vztahům, které se vyvíjejí mezi studenty a učitelem.