Platforma zkvalitňování křesťanské školy

Platforma zkvalitňování křesťanské školy (CSIP) vytvořena ACSI je komunita, kde se členské školy ACSI mohou věnovat hodnocení a posuzování svých metod a cílů, definovat strategické cíle a přispět ke strategickému vývoji v partnerství s jinými školami a během toho uvádět křesťanskou vizi vzdělání do praxe.

CSI Vision

login  

CSIP přihlášení

 

CSIP Standardy poskytují školám soubor ukazatelů, které mohou využít, a tak zhodnotit svoji současnou vizi křesťanského vzdělávání a její zavedení na mnoha úrovních. Počítá se s tím, že každá škola je jedinečná a v dlouhodobém procesu růstu a zrání. Toto sebehodnocení pomáhá strategicky stanovit cíle ke zkvalitnění pomocí výrazů známých ACSI školám po celém světě. Tento článek vám poskytne náhled do těchto metod a ukáže vám různé části této platformy. ACSI Europe konzultanti jsou vám k dispozici, odpoví na jakékoliv otázky, které byste mohli mít a pomohou vám, kde bude potřeba.

Tato platforma bude představena na IELC 2021, po němž následovala testovací fáze a implementace zpětné vazby do 31. srpna 2021. Počínaje 1. zářím 2021 je tato platforma k dispozici všem členským školám při obnovování ročního školního členství. Platforma je k dispozici také školám ACSI v jiných regionech, které čekají na dohody s naší kanceláří. Podrobnější uživatelská příručka je k dispozici zde.

Klasifikace školy podle zapojení do programu zkvalitňování školy

V rámci této platformy jsme identifikovali čtyři úrovně označení pro školy, které se určuje podle zapojení do procesu tohoto společného učení. Stejně jako naše jednání s ostatními slouží ke vzájemnému růstu a prospívání i toto slouží ke vzájemné inspiraci a růstu.

  • Formující: škola uznává svou potřebu podniknout významné kroky v této oblasti.
  • Ve vývoji: škola podnikla kroky směrem k uvedení této oblasti do praxe, ale identifikuje významnou potřebu růstu v této oblasti.
  • Zrající: škola zavedla tuto oblast kvalitně uvádí do praxe a je připravena sdílet své zkušenosti s ostatními.
  • Vzkvétající: škola překročila úroveň kvality vyjádřenou v indikátoru a přispívá k růstu ostatních škol sdílením svých zkušeností a odborných znalostí v této oblasti.

 

Plný přístup do programu je udělený jako součást ročního školního členství v ACSI Europe. Přístup je také k dispozici širší celosvětové ACSI komunitě po ověření členství s příslušící regionální ACSI kanceláří. Přihlášení do systému musí být provedeno přes uživatelský účet na ACSI Europe webové stránce, který je propojený s registrací členské školy.

Standardy CSIP

Sebehodnocení je rozděleno do pěti standardů. Každý popisuje oblast zaměření pro vývoj školy a zdůvodnění zahrnutí této oblasti do procesu hodnocení pro křesťanskou školu.

Standard 1: Filozofie a základy

Standard 2: Vedení a personál

Standard 3: Výuka a studium

Standard 4: Duchovní růst

Standard 5: Strategický plán zkvalitňování školy

Každý standard má 4-6 indikátorů, které identifikují oblast kvality křesťanské školy související s daným standardem. Sebehodnocení zahrnuje to, že škola informuje o svém stupni vývoje u každého indikátoru. S každým indikátorem souvisí sada čtyř kritérií, které jsou uvedené v odpovídající rubrice a škola je používá, aby určila rozsah, ve kterém je její činnost v souladu s indikátorem.

Proces

CSI Community

1) Vyplňte SEBEHODNOCENÍ založené na standardech.

Použijte platformu ACSI Europe, která je vytvořená pro účel hodnocení stupně vývoje vaší školy podle ustanovených standardů.

2) Přezkoumejte ZPRÁVU k vašemu sebehodnocení.

Jakmile odevzdáte svoje sebehodnocení, vygeneruje se vám osobní zpráva. Tato zpráva identifikuje první a druhý standard, které by měly být prioritou pro vaši školu. Na ty byste se měli zaměřit v úsilí zkvalitnění vaší školy. Dále vám ve zprávě nabídneme nějaké služby a materiály, které by vám mohly posloužit. Projděte si tuto zprávu s vaším týmem a dalšími zástupci vaší školní komunity.

3) Stanovte si STRATEGICKÉ CÍLE a vyviňte PLÁN ZKVALITNĚNÍ ŠKOLY, abyste dosáhli těchto cílů

Použijte zprávu o vašem sebehodnocení, abyste vytvořili strategické cíle zaměřené na vaše prioritní standardy. Dělte se o tyto cíle s vaší školní komunitou a žádejte jejich zpětnou vazbou, než je zadáte do naší platformy. Spolupracujte s vaší školní komunitou, abyste mohli vytvořit plán zkvalitnění školy, který vám pomůže dosáhnout vašich cílů.

4) Zrealizujte PLÁN ZKVALITNĚNÍ ŠKOLY

Při provádění svého plánu sledujte, sdílejte a oslavujte pokrok směrem k vašim strategickým cílům. Průběžně přezkoumávejte své cíle a podle potřeby upravujte svůj plán.

5) Zhodnoťte pokrok směrem k vašim STRATEGICKÝM CÍLŮM

Pomocí této platformy můžete zaznamenávat aktivity, které jste podnikli, a pokrok, kterého každý rok dosáhnete při plnění svých strategických cílů. Kontrolujte své cíle a jejich soulad s odpovídajícími indikátory.

6) Vyplňte sebehodnocení založené na standardech

Až budete připraveni rozvíjet a pracovat na nových strategických cílech, začněte proces znovu. Pravděpodobně to bude 1 až 3 roky po počátečním sebehodnocení, v závislosti na okolnostech vaší školy a druhu cílů, které jste si stanovili.

Pokud budete mít dotazy kterékoli fázi procesu, pošlete ho na stránku PZKŠ komunity a využijte zpětné vazby a zkušenosti ostatních učitelů a vedení křesťanských škol. Podělte se o své znalosti a odpovídejte na otázky ostatních.

Stanovení strategických cílů

Strategické cíle jsou zásadní pro zkvalitnění školy. Pomocí vyplněného sebehodnocení a nejnovější zprávy, můžete pomoci vašemu týmu vedení zaměřit se na klíčové oblasti potřebné k růstu.

Strategic GoalsZpráva, kterou obdržíte na základě sebehodnocení, zvýrazní jeden nebo dva standardy jako oblasti, na které se vaše škola potřebuje zaměřit a růst v nich. Vyberte jeden z těchto standardů a určete, které konkrétní indikátory v rámci toho standardu chcete řešit.

Vaše strategické cíle by měly zohledňovat několik oblastí zaměřených na zdokonalování školy. Váš pokrok by měl být pravidelně aktualizován, aby zaznamenával vaši práci na těchto strategických cílech a zachovával úroveň vašeho členství.

Až budete přesvědčeni, že jste dosáhli svého strategického cíle, přehodnoťte, jestli je vaše škola ve správné úrovni příslušných standardů a indikátorů. Pokud se chcete i nadále soustředit na ten stejný standard, určete si nový strategický cíl a postup opakujte. Pokud ne, proveďte nové sebehodnocení, které vám pomůže rozhodnout, na který standard se můžete dále zaměřit.

Při vývoji a plnění svých strategických cílů spolupracujte s dalšími školami evropské komunity ACSI. To poskytne příležitosti ke spolupráci a vzájemné podpoře v celém procesu zkvalitňování škol.