Online pedagógus továbbképzõ kurzusokonline teaching

Angol nyelvû on-line kurzusok elérhetõek.

Jelenleg csak angol nyelvû kurzusokat ajánlunk. 

Az on-line képzés díja függ a kurzus hosszától, valamit tagintézményeknek kedvezményes. Ha azonos intézménybõl 5 vagy több fõ vesz részt ugyanazon a kurzuson, további kedvezmény igényelhetõ külön egyeztetés után. A "The Mission of the Christian School" címû kurzus rendkívül kedvez ményes bevezetõ áron vehetõ igénybe. 

Egy kuzus legalább 10 fõ jelentkezése esetén indul. Az ACSI korábbi rajzpályázatán nyert "képzés-kuponok" beválthatók bármelyik online képzésre. 

Az on-line képzés elõnyei:
 • Saját idõbeosztása szerint tanulhat.
 • Változatos háttérbõl érkezõ pedagógus kollégákkal oszthatják meg tapasztalataikat. 
 • A 21. századi tanulás legfontosabb készségeire épít: kreativitás, kommunikáció, együttmûködés, kritikus gondolkodás. 
 • A minimumlétszám követelménye elõsegíti a résztvevõk közötti kellõen élénk kommunikációt.

 

Regisztráció itt - regisztráció megnyílt!

The Mission of the Christian School (kattintson a címre bõvebb információért - angol nyelven)

 • Mind a világi, mind a keresztyén sikola tanulmányozza a minket körülvevõ világot, de jelentõsen eltérõ perspektívából és célból. A kurzus során feltárjuk ezeket a különbségeket, és segítséget kapunk ahhoz, hogy ezeket világosan megfogalmazzuk a magunk és mások számára. 
 • 6 tanóráról tanúsítvány igényelhetõ 
 • Idõigény: a kurzus 3 hetes, hetente kb 4 óra idõráfordítást igényel, kizárólag on-line, a 3 hét keretei között saját idõbeosztás szerint végezhetõ

ACSI International Collaborative Projects (Nemzetközi együttmûködési projektek)

Ez a kurzus lehetõséget kínál a pedagógusok számára, hogy együttmûködési projekteket dolgozzanak ki a diákoknak. A kurzus elsõ felében képzést kapnak a projektalapú tanulási modellektrõl, a bibliai integrációról és a diákok online együttmûködés keretében történõ tanulásának feltételeirõl. A kurzus résztvevõi egymással együttmûködve konkrét projekteket dolgoznak ki diákjaik számára egy meghatározott tantervi témában, egy közösen használt nyelven. A kurzus második érszében a projekt megvalósítása és értékelése következik. A kurzus a következõket nyújtja: 

 • Nemzetközi együttmûködési lehetõséget biztosítani pedagógus- és diák-szinten (tagintézményeknek ekdvezményesen) 
 • Segíteni a pedagógusokat abban, hogy a bibliai integrációt saját tantárgyaikban megvalósítva elõsegítsék diákjaik elki fejlõdését és jellemformálódását 
 • Megtanítani, hogyan lehet a Projektalapú Tanulás módszerét alkalmazva hatékony projekteket tervezni
 • Elõsegíteni a diákok 21. századi készségein ek fejlesztését (együttmûködés, kritikus gondolkodás, kreativitás és kommunikáció) 
 • 12 tanóra elvégzésérõl tanúsítvány igényelhetõ
 • Idõigény: a kurzus 6 hetes, hetente kb 4 óra idõráfordítást igényel, 4 héten keresztül on-line környezetben (megfelelõ angoltudást feltételezve): A projektek kivitelezésére és értékelésére szánt idõ változó. 
 • A kurzus akkor indul, amikor letrejöttek a közös projektekre vonatkozó megállapodások (lásd lejjebb)

 

The Impact of the Biblical Worldview on Teaching (A pedagógus világnézete)

 • Nincs "értéksemleges" tanítás - világnézetünk befolyásolja, hogyan tanítunk. A kurzus során tanulmányozzuk a Biblia emberszemléletét, a pedagógus szerepét, és hogy miként integrálhatjuk világnézetünket a tanítás folyamatába. 
 • 6 tanóráról tanúsítvány igényelhetõ  
 • Idõigény: a kurzus 3 hetes, hetente kb 4 óra idõráfordítást igényel, kizárólag on-line, a 3 hét keretei között saját idõbeosztás szerint végezhetõ

 

Teaching Strategies for Motivation (Tanítási stratégiák a motiváció érdekében)

 • Nincs "értéksemleges" tanítás - világnézetünk befolyásolja, hogyan tanítunk. A kurzus során dikjaink különféle jkellemzõirõl tnaulunk a SZentírás alapján, valamint arról, hogyan gondolkodnak, és mi motiválja õket a tanulásra. (Ez a kurzus az elõzõ, A pedagógus világnézete címû kurzusra épül)
 • 6 tanóráról tanúsítvány igényelhetõ  
 • Idõigény: a kurzus 3 hetes, hetente kb 4 óra idõráfordítást igényel, kizárólag on-line, a 3 hét keretei között saját idõbeosztás szerint végezhetõ

 

21st Century Skills in Education (21. századi készségek az oktatásban)

 • On-line kurzus "fordított osztályterem" elemekkel, amelynek során felfedezzük és gyakoroljuk a 21. századi  készségeket fejlesztõ jó gyakorlatokat és innovatív tanítási módszereket. Alapvetésként a 21. századi tanuló megértése témakörét követõen a résztvevõk megismerkednek olyan innovatív tanítási módszerekkel, mint a projektalapú tanulás, a fordított osztályterem és a kombinált tanulás. A kurzuson tanultakat felhasználva a résztvevõk saját intézményükben felhasználhtó innovatív tanítási megoldásokat dolgoznak ki. A kurzus teljes egészében a Biblia világszemléletére épül, keresztyén iskolai környezet ben felhasználható.  
 • 12 tanóráról tanúsítvány igényelhetõ  
 • Idõigény: a kurzus 6 hetes, hetente kb 4 óra idõráfordítást igényel, kizárólag on-line, a 6 hét keretei között saját idõbeosztás szerint végezhetõ