Új tagintézmény regisztrációja

Az oldal alján található regisztrációs űrlap kitöltésével kérheti intézménye felvételét az ACSI tagintézményei közé. 

* Ha megújítja tagságát vagy frissíti az adatokat, kérjük, NE használja ezt az űrlapot. Ehelyett olyan felhasználói fiókkal kell bejelentkeznie, amellyel hozzáfér az iskolai regisztrációs adataihoz.

Köszönjük, hogy Ön, egy keresztyén oktatási intézmény vezetőjeként megtisztel minket bizalmával. Bízunk abban, hogy sikeres és áldott lesz együttműködésünk. Kérjük, hogy olvassa át az ACSI hitvallását, hogy azt el tudja-e fogadni, hiszen az ACSI szolgáltatások hitelvi tartalma erre épül. Továbbá köszönjük, hogy eleget tesz fizetési és egyéb – a jelentkezés során vállalt – kötelezettségeinek. 

ACSI hitvallás:

 1. Hiszem, hogy a Biblia Istentől ihletett, tévedhetetlen, hibától mentes, az Isten Igéje (2 Tim 3:15, 2 Pét 1:21).
 2. Hiszek az egy, örök, háromszemélyű Istenben, aki az Atya, a Fiú és a Szentlélek (1 Móz 1:1, Máté 28:19, Ján 10:30).
 3. Hiszem Krisztus istenségét (Ján 10:33);
  Szűztől születését (Ézs 7:4, Máté 1:23, Luk 1:35);
  Bűntelen életét (Zsid 4:15, Zsid 7:26);
  Csodáit (Ján 2:11);
  Bűneink miatt vállalt, megváltó halálát (1 Kor 15:3, Ef 1:7, Zsid 2:9);
  Föltámadását (Ján 11:25, 1 Kor 15:4);
  Hogy fölment a mennybe, és az Atya jobbján ül (Márk 16:19); és
  Hogy újra eljön dicsőségben és hatalomban (Ap Csel 1:11, Jel 19:11).
 4. Hiszem, hogy az emberi természet bűnössége miatt újjá kell születnünk a Szentlélek által ahhoz, hogy üdvözüljünk; hogy az ember megigazulása egyedül csak Krisztus kiontott vérében való hit alapján lehetséges, és hogy csak Isten kegyelméből, hit által lehetünk részesei a megváltásnak (Ján 3:16-19, Ján 5:24, Róm 3:23, Róm 5:8-9, Ef 2:8-10, Tit 3:5).
 5. Hiszem, hogy mindenki feltámad, akik megmenekülnek, az örök életre; akik elvesznek, az örök kárhozatra (Ján 5:28-29).
 6. Hiszem az Urunk Jézus Krisztusban hívők lelki közösségét (Róm 8:9, 1 Kor 12:12-13, Gal 3:26-28).
 7. Hiszem, hogy a Szentlélek ma is munkálkodik, és hogy a keresztyén ember úgy tud Istenhez méltó életet élni, ha a Szentlélek ereje betölti (Róm 8:13-14, 1 Kor 3:16, 1 Kor 6:19-20, Ef 4:30, Ef 5:18).

 

 

 

Új ACSI iskolai tagság - Európa régió

Teljes képernyő
Intézmény neve
Intézmény neve angolul
Utcanév és házszám
Város
Irányítószám
Ország
Telefonszám
E-mail cím
Intézmény weboldala
Tanított évfolyamok:
Kérjük, jelölje meg az itt elérhető összes oktatási szintet.