Helyi előadások

Helyi továbbképzések

Az ACSI missziójának része iskolák látogatása és igény szerint egy-egy megadott témában előadások tartása az iskola tantestülete vagy a szülők részére. A következő hónapokban is eleget tudunk tenni ilyen jellegű meghívásoknak országszerte. Az utóbbi időben sok felkérést kaptunk, ezért kérjük, hogy lehetőleg néhány hónappal korábban jelezzék, ha helyi továbbképzést szeretnének igényelni. Tapasztalataink alapján nem csak a pedagógusok fogadják nagy érdeklődéssel előadásainkat, hanem a szülők is.

Előadásaink díjazása:

25 főig, maximum 3 előadás:

Tagiskolák részére: 15.000 Ft / előadás + útiköltség (kb. 2800 Ft/100 km)

Nem tagiskolák részére: 20.000 Ft / előadás + útiköltség (kb. 2800 Ft/100 km)

Magasabb létszám és/vagy óraszám esetében árképzésünk változik, további tájékoztatást a szolgáltatás igénylő lapon olvashat. 

Elõadások igényelhetõk a SZOLGÁLTATÁS IGÉNYLŐ lap kitöltésével és visszaküldésével (e-mail: ACSIEurope @acsi.org, postacím: 1182 Budapest, Óhuta u. 46)

 

Ajánlott elõadás témák:

1.    A gyermek bibliai szemlélete és annak hatása a tanításra

A keresztyén szemléletű tanítás a gyermek bibliai szemléletével kezdődik és arra építi fel a tanítás elemeit. Isten a maga képmására teremtette az embert, az ember mégis bűnös természet hordozója – milyen hatással van ez a tanítás-tanulás folyamatára? Hogyan válhat tanításunk Isten helyreállító munkájának részévé?

2.    Az osztály irányítása és fegyelmezése
Mi mindannyian különböző technikákat használunk a tanítás/tanulás elősegítésére az osztályban. Miért sikeresebb néhány tanár az osztály fegyelmezésében,  mint mások? Hogyan fejleszthetjük osztályirányítási képességeinket? Mit mond  a Biblia a gyermekek fegyelmezésével kapcsolatban? Megelőző és helyreigazító módszerek a fegyelmezésben. Ezen a szemináriumon olyan módszerekről és személyes képességekről fogunk beszélgetni, amelyek mindannyiunk számára hasznosak lehetnek.

3.    Személyiségfejlődés - lelki formálódás
A személyiségfejlődés és a lelki formálódás szoros kapcsolatban áll egymással. A Szentírás elmondja nekünk, hogy milyen az a személy, aki hatékony lelki formálódáson ment keresztül. Az előadás folyamán olyan kérdéseket vitatunk meg, amelyekkel a keresztyén iskoláknak  naponként szembe kell nézniük, és olyan gyakorlati módszereket ajánlunk, amelyek segítségével hatékonyabban mozdíthatják elő a diákok személyiségfejődését.

4.    A kegyelem és igazság egyensúlya a keresztyén iskolában
Néhány iskola erősen támaszkodik az igazságra, mely túlzottan szigorú szabályok sokaságához vezet. Más iskolák a kegyelemre hivatkozva a tanár tekintélyét aláásó gyakorlatot követnek. Az előadás során olyan megközelítést mutatunk be, mely segítségével diákjaink megismerhetik mind Isten szeretetét, mind pedig az Ő igazságosságát.

5.    Fegyelmezés, értékközvetítés a keresztyén középiskolában
Az, hogy mit gondol valaki igaznak, meghatározza a HITRENDSZERÉT! Az, hogy miben hisz, meghatározza az ÉRTÉKRENDJÉT! Az értékrendje meghatározza a CSELEKEDETEIT! A leghatékonyabb fegyelmezés az, amely a szív átformálását célozza. Az előadás során gyakorlati példákon keresztül nézzük meg, hogy milyen lépéseket tehetünk ennek megvalósítására.

6.    Gúnyolódók és csúfolódók – hogyan fékezhető meg hatásuk?
A csúfolódók, ahogy a Biblia nevezi őket, nem feltétlenül buta vagy rendetlenkedő diákok. Olyan erővel bírnak azonban, amely messze nem áll arányban a létszámukkal. Elég néhány ilyen tanuló ahhoz, hogy jelentős hatást gyakoroljanak még egy olyan iskolában is, ahol sok tanár valódi bölcs életet, istenfélelmet mutat, és ügyesen tanít. Hogyan lehet ezeket a nagy romboló erővel rendelkező diákokat ellenőrzésünk alá vonni?

7.    Értékelés mint a tanulási folyamat része
Melyek az értékelés legfontosabb funkciói? Értékelünk vagy osztályozunk? Hogyan mérjük diákjaink fejlődését? Vajon a dolgozatírás mindig stresszel jár? Ki a felelős a rossz dolgozat eredményekért? A szeminárium során ilyen és ezekhez hasonló kérdéseket fogunk megvizsgálni bibliai nézőpontból, és keressük rájuk a keresztyén világnézethez illeszkedő választ.

8.    Értékelés a gyakorlatban
Az értékelés gyakorlata iskoláról-iskolára, országról-országra változik. Ez a szeminárium konkrét értékelési praktikákat mutat be magyar és nemzetközi példákkal. Célja, hogy ezek fényében megvizsgáljuk saját módszereinket és kijelöljük értékelési rendszerünk lehetséges fejlesztésének irányát.

9.    Egyénre szabott tanítás: Tanulási-tanítási stílusok
Isten különbözőeknek teremtett minket. Hogyan mutatkozik ez meg tanulásunkban? A Gregorc-féle modell szerint egyesek könnyebben felfogják a konkrét információkat, míg mások az elvont dolgokra szeretnek koncentrálni. Azután a megszerzett információt egyesek sorba rendezve tárolják emlékezetükben, míg mások rendezetlenül. Milyen hatásai van ennek a tanulásra és a tanításra? Az előadás során gyakorlati oldalról vizsgálunk meg néhány tanulási stílus modellt.

10.   Bibliai alapelvek tantárgyi integrációja
Mint ahogy világnézetileg semleges iskola nem létezik, ugyanúgy világnézetileg semleges tanítás sem - legyen az bármilyen tantárgy. A pedagógus világképe, hitrendszere megjelenik tantárgya tanítása során, közvetlen vagy közvetett módon. Hogyan jeleníthetjük meg a Biblia igazságait az egyes tárgyak tanításában és az alkalmazott tankönyvek, segédanyagok használata során?

11.    Modern motivációs lehetőségek a keresztyén iskolában
A mai gyerekeket egyre nehezebb a múltbeli eszközökkel motiválnunk. Az agykutatás eredményeinek osztálytermi alkalmazása olyan lehetőségeket kínál, melyek segítségével diákjaink belső motivációt nyernek a tanuláshoz.

12.    Szülõk szerepe a keresztyén oktatásban (szülõk részére)
A Biblia szerint a keresztyén oktatás három fő intézménye: a család, a gyülekezet és az iskola. Isten milyen feladatokat bízott e három résztvevőre? Mi a szülők szerepe, és az hogyan változik gyermekük növekedésével? Hogyan segíthetik a szülők a keresztyén iskolát, hogy munkájuk még eredményesebb lehessen?

13.    Gyermek – a legdrágább ajándék és a legnagyobb felelõsség (szülõk részére)
A gyermekek Isten ajándékai, Isten megbízta a szülőket gyermekeik felnevelésével. A gyermekek nem a szülők tulajdonai, de jó sáfárokként a lehető legjobb oktatást kell, hogy biztosítsák számukra. Az előadás olyan témákat vitat meg, amelyek segítenek bemutatni, hogy ez hogyan lehetséges. A szeminárium főleg olyan szülőknek szól, akik keresztyén óvodába vagy iskolába járatják gyermekeiket.

14.    Miért járasd gyermekedet keresztyén iskolába? (pedagógusok vagy szülõk részére)
Fontos, hogy a keresztyén iskola hatékonyan tudja megjeleníteni a keresztyén oktatás értékét; az iskola létezésének lényegét. Ez a szeminárium felfedi, hogy a keresztyén iskola miért jó a gyermekek, családok, gyülekezetek és a társadalom számára, és megválaszolja a keresztyén oktatással kapcsolatban gyakran feltett nehéz kérdéseket.

15.    Egy ideális keresztyén iskola ismertetői
Keresztyén pedagógusokként tudnunk kell, hogy mit jelent az, hogy kiváló keresztyén iskola, és ennél kevesebbel nem szabad beérnünk. De azt honnan tudhatjuk, hogy iskolánk a kiválóság felé halad-e a keresztyén oktatásban? Ez a szeminárium 15 fontos jellemzőt mutat be, amelyek segítenek ennek felmérésében.

16.    Mit várnak el az igazgatók tanáraiktól
Lelkileg és szakmailag jól felkészített keresztyén tanárok nélkül nem létezik jó keresztyén iskola.  Ők az élő tanterv, az iskola szíve. Az igazgatónak magas elvárásokat kell támasztania tanáraival szemben, ugyanakkor biztosítania kell számukra a megfelelő forrásokat és bátorítást, hogy az elvárásoknak megfelelhessenek.

17.    Kulcsok a hatékony szolgálathoz az oktatásban
Miért hatékonyabb néhány keresztyén pedagógus másoknál? Milyen kulcsok nyitják ki az ajtót a hatékony szolgálathoz a keresztyén oktatásban? Ez a szeminárium felfedi, hogy mit tehetsz személyesen és szakmailag ahhoz, hogy hatékony és kielégítő szolgálatot végezz diákjaid életében.

18.    A vezetés bibliai modellje
Isten keresztyén iskolába hívott el vezetőnek? Ez a szeminárium segít megérteni a különféle bibliai vezetési formákat, amelyek nélkülözhetetlenek a keresztyén iskolában. Továbbá segít felismerni, hogy ön milyen vezető és miként válhat még hatékonyabbá szolgai szerepében, amelynek felvállalását Isten minden vezetőtől elvárja.

19.    Igazgatói munkánk meghatározása
Amikor arra kérnek, hogy határozzuk meg igazgatói munkánkat a keresztyén iskolában, legtöbbször azonnal a munkaköri leírásunkra gondolunk. Ez a szeminárium feltárja azokat az igazgatói tulajdonságokat  és gyakorlatokat, amelyek a leginkább elősegítik a vezetők hatékonyabbá válását az iskola eljuttatásában a kiválóságra, valamint a folyamatos intézményi fejlődés fenntartásában. 

20.    Intézmény-értékelési és -fejlesztési folyamat
Azok az igazgatók és tanárok, akik úgy gondolják, hogy iskolájuk ennél jobb már nem is lehet, fontos dologtól fosztják meg diákjaikat. Nincsenek tökéletes iskolák, csak olyan iskolák, amelyek évről évre jobbá válnak a munkatársak odaszánt erőfeszítéseinek köszönhetően. Ez a szeminárium egy olyan folyamatot ajánl, amely által értékelhetjük és fejleszthetjük iskolánk minőségét.

21.    A tanár hét törvénye
A Szentírás elmondja, hogy milyen óriási a tanárok felelőssége. Ez a szeminárium hét törvényt vagy alapelvet emel ki, amelyek segíteni fognak felelősségünk betöltésére az osztályban azzal, hogy megnevezzük szükségeinket, tevékenységeinket és tanulási stílusunkat, kommunikációnkat, készségünket, motivációnkat  és mindenek felett szívünket a diákjainkért.

22.    Megnyerni és megtartani diákjaink tiszteletét
A keresztyén és más iskolákban is komoly probléma a tisztelet hiánya a diákok részéről. Ez a szeminárium felfedezi Isten végső hatalmát, és amit a tanárok személyesen, szakmailag és a gyakorlatban tudnak tenni, hogy megnyerjék diákjaik tiszteletét. Csapdák elkerülésére is rávilágít a tisztelet megtartása érdekében.

23.    Agybarát tanítási módszerek
Az agykutatás legújabb eredményei az agyműködés olyan sajátosságaira vetettek fényt, amely hatással lehet tanítási módszereink megválasztására is. Ez a szeminárium néhány ilyen eredményt ismertet, és azok alkalmazási lehetőségeit a tanítás során. 

24.    A szent és világi szféra különválasztása
Nancy Pearcey szerint a szent és világi szféra elkülönítése a keresztyén igazság ellehetetlenítésének leghatásosabb módja. A világ nem mer nyílt támadást intézni a keresztyénség ellen; inkább egyszerűen a magánügyek, személyes értékek–preferenciák körébe száműzi azt. A foglalkozás során lerántjuk a leplet e helytelen gondolkodásmódról és ötleteket mutatunk be, hogyan segíthetjük az élet minden területét átható keresztyén gondolkodás kifejlődését a gyermekekben.

25.    Tanulási nehézségek
A foglalkozás Mel Levine, MD. kutatásaiból és munkásságából merít, aki elismert szakértője a különféle képességekkel megáldott gyerekek tanításának. A foglalkozás a tanulási nehézségek felismerésére összpontosít, és a tanítási módszerek összehangolására a diákok szükségleteivel. 

26.    Magasabb szintű gondolkodási készségek
A diákok gondolkodásra bírása és annak megtanítása, hogyan gondolkodjanak, kulcsfontosságú ahhoz, hogy az Isten szerinti bölcsességre és döntési képességre elvezessük őket. A foglalkozás célja, hogy segítse a pedagógusokat olyan tanítási módszerek elsajátításában, amelyek segítségével diákjaikat a magasabb szintű gondolkodás nehéz munkájára ösztönözhetik, és kritikus gondolkodásra taníthatják őket.