Formularz Członkostwa w ACSI - Region Europy

Ukończ nową aplikację członkowską ACSI dla szkół, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych usług i zasobów w regionie Europy.

* Jeśli odnawiasz członkostwo lub aktualizujesz informacje o szkole, NIE używaj tego formularza. Zamiast tego musisz zalogować się na konto użytkownika, które ma dostęp do danych rejestracji w szkole.

Jako przestawiciel swojej szkoły, z dostępem do tego formularza, gwarantujesz, że (1) zostałeś uprawniony przez dyrekcję swojej szkoły, do wypełnienia tego formularza elektronicznego (2) dyrekcja twojej szkoły zgadza się z Wyznaniem Wiary ACSI(3) znasz prawa i obowiązki szkół członkowskich ACSI (4) roczna składka członkowska zostanie opłacona w terminie (5) kolejne lata członkostwa będą rozliczane w szkole do czasu, gdy zdecydujesz się zakończyć okres członkostwa.

Wyznanie Wiary ACSI:

 1. Wierzymy, że Biblia jest natchnionym, nieomylnym, autorytatywnym, bezbłędnym Słowem Boga (II Tymoteusz 3:15; II Piotr 1:21).
 2. Wierzymy, że jest jeden Bóg, odwiecznie istniejący w trzech osobach- Ojca, Syna i Ducha Świętego (I Mojżeszowa 1:1; Ew. Mateusza 28:19; Ew. Jana 10:30).
 3. Wierzymy w boskość Chrystusa (Ew. Jana 10:33);
  Jego narodzenie z dziewicy (Izajasz 7:14; Ew. Mateusza 1:23; Ew. Łukasza 1:35);
  Jego bezgrzeszne życie (Hebrajczyków 4:14; Hebrajczyków 7:26);
  Jego cuda (Ew. Jana 2:11);
  Jego zastępczą i odkupieńczą śmierć (I Koryntian 15:3; Efezjan 1:7; Hebrajczyków 2:9);
  Jego zmartwychwstanie (Ew. Jana 11:25; I Koryntian 15:4);
  Jego wniebowstąpienie na prawicę Ojca (Ew. Marka 16:19) oraz
  Jego osobisty powrót w mocy i chwale (Dzieje 1:11; Objawienie 19:11).
 4. Wierzymy, że z powodu niezmiernej grzeszności ludzkiej natury do zbawienia absolutnie konieczne jest odnowienie przez Ducha Świętego; że człowiek może być usprawiedliwiony jedynie na podstawie wiary w przelaną krew Chrystusa oraz że jedynie z Bożej łaski przez wiarę możemy być zbawieni. (Ew. Jana 3:16-19; Ew. Jana 5:24; Rzymian 3:23; Rzymian 5:8-9; Efezjan 2: 8-10; Tytus 3:5).
 5. Wierzymy w zmartwychwstanie zarówno zbawionych jak i zgubionych; zmartwychwstanie zbawionych do życia i zmartwychwstanie zgubionych na zatracenie (Ew. Jana 5:28-29).
 6. Wierzymy w duchową jedność wierzących w naszym Panu Jezusie Chrystusie (Rzymian 8:9; I Koryntian 12:12-13; Galacjan 3:26-28).
 7. Wierzymy w teraźniejsze działanie Ducha Świętego, który zamieszkując w wierzącym, pozwala mu prowadzić bogobojne życie (Rzymian 8:13-14; I Koryntian 3:16; I Koryntian 6:19-20; Efezjan 4:30; Efezjan 5:18).
 8. Wierzymy, że pojęcie małżeństwa ma tylko jedno znaczenie: związek jednego mężczyzny i jednej kobiety w jednym, wyjątkowym związku, jak opisano w Piśmie (Rdz 2,18-25). Wierzymy, że Bożym celem jest, aby intymność seksualna występowała tylko pomiędzy mężem i żoną, którzy są w związku małżeńskim (1 Koryntian 6:18, 7:2-5; Hebrajczyków 13:4). Wierzymy, że przykazaniem Bożym jest, aby nie było intymności seksualnej poza małżeństwem między mężczyzną a kobietą.
 9. Wierzymy, że Bóg w cudowny sposób przeznaczył i niezmiennie stworzył każdego mężczyznę jako mężczyznę lub kobietę zgodnie z ich biologią. seks. Razem te dwie różne, ale uzupełniające się płcie odzwierciedlają obraz i naturę Boga (I Mojżeszowa, 26-27).

 

 

Nowe członkostwo w Szkole ACSI - Region Europy

Pełny ekran
Nazwa szkoły lub stowarzyszenia
Nazwa szkoły w języku angielskim
adres ulicy
Miasto
Kod pocztowy
Kraj
Telefon szkolny
Szkolny email
Strona szkolna
Dostępne poziomy szkoły:
Proszę zaznaczyć wszystkie poziomy edukacji dostępne w tej lokalizacji.