Dezvoltarea abilităților de conducere ale elevilor

“Sunt eu un lider? De-a lungul multor ani nu m-am considerat pe mine însumi un lider ….” scris de Paul Madsen pentru raportul global ACSI

Sunt eu un lider? De-a lungul multor ani nu m-am considerat pe mine însumi un lider. Nu credeam că alții mă percepeau ca fiind un lider, deoarece nu eram cel care conducea vreo organizație sau vreun anume fel de mișcare. Am știut că nu aveam calitățile sau înzestrările de care avea nevoie un lider, cum ar fi charisma sau popularitatea. Ceea ce nu am realizat însă este că alții m-au influențat, că eu îi influențam pe alții și că Dumnezeu mă forma ca și lider, tipul Lui de lider.

Există câteva contraste foarte interesante în Biblie între ceea ce lumea consideră ca fiind un lider și un lider care de fapt se ridică la înălțimea chemării de lider. Saul avea toate avantajele de partea lui în 1 Samuel 9. Era înalt și frumos. Era respectat și plăcut. Avea bani și o nouă poziție de putere, fiindu-i încredințat controlul armatei lui Israel, poporul ales al lui Dumnezeu. Cu toate acestea, totul a început să se destrame atunci când a uitat să Îl onoreze pe Dumnezeu. Falimentul lui ca și împărat a fost legat de înțelegerea lui greșită cu privire la conducere. Elevii noștri înțeleg și ei greșit conducerea atunci când solicită respect, dar nu sunt gata să îl ofere.

Responsabilitatea conducerii este aceea de a ne folosi înzestrările pentru binele organizației și nu să ținem la poziția noastră cât mai mult posibil. Noi îl onorăm pe Dumnezeu și acționăm pe baza viziunii pe care ne-o dă El, ancorându-ne încrederea în puterea și autoritatea Lui și stabilind standardul pentru interacțiunea noastră cu alții. Alții ne respectă deoarece văd că suntem oameni integri și acordăm valoare celor care contribuie din integritate și preocupare pentru alții. Valoarea noastră ca și lideri este bazată pe valoarea pe care ne-a dat-o Dumnezeu învățând să iubim, să purtăm de grijă și să îi conducem pe alții așa cum Dumnezeu ne conduce pe noi.

Deci, de ce fel de lider avem nevoie în școlile și în societatea noastră? La conferința SLC de la Budapesta din anul 2006, a devenit clar faptul că trebuie să facem mai mult în domeniul planificării, formării și asigurării de oportunități în domeniul conducerii pentru elevii noștri, aici în școlile creștine din Europa.

În timpul unui seminar din cadrul acestei conferințe, un grup de dascăli s-a întâlnit pentru a discuta despre dezvoltare în domeniul conducerii. Pe măsură ce am început să punem întrebări cu privire la ce fel de elevi lideri avem nevoie, am făcut trei observații. În primul rând, conducerea, la fel ca și preocupările din domeniul academic, nu se referă de fapt la școală, ci la viață; în al doilea rând, elevii reprezintă o componentă activă, funcțională a societății chiar în acest moment și Dumnezeu dorește să îi folosească în lucrarea Lui acum; și în ultimul rând, pe măsură ce Dumnezeu deschide uși pentru ei ca să conducă, trebuie să fim disponibili să îi încurajăm și să îi provocăm să meargă înainte.

De asemenea am observat cerințele mereu în schimbare ale culturii în care trăim. Ei trebuie să fie lideri flexibili, care sunt gata să se adapteze repede, să perceapă nevoile spirituale, fizice, emoționale și sociale ale celor din jurul lor. De asemenea ei vor avea nevoie să fie capabili să îi unească și să îi împuternicească pe alții pentru a satisface acele nevoi, pentru că ei nu vor putea să facă singuri acest lucru. Am lucrat la o posibilă formulare a scopului, pe care mai apoi am adaptat-o:

"Ca și dascăli creștini noi dorim să ucenicizăm elevii pe măsură ce învață să conducă în contexte nefamliare, ajutându-i să perceapă nevoile comunității lor și împuternicindu-i să unească și să înzestreze o echipă pentru a împlini acele nevoi într-o manieră care reflectă harul lui Dumnezeu."

Ce anume facem noi în școlile noastre pentru a produce acest fel de lider? Formarea elevilor pentru a gândi și a acționa biblic este o responsabilitate care solicită planificare bine gândită. Ceea ce urmează este un plan care poate fi adaptat școlii voastre pentru a împlini nevoile cu care se confruntă comunitatea voastră.

1. Formulați întrebări cu un grup de elevi care sunt deja preocupați.

Pe măsură ce începi să cauți elevi lideri, poate descoperi că Dumnezeu a început deja să lucreze în inima lor. Una dintre cele mai importante întrebări este cea despre maturitatea spirituală a elevilor noștri. Unde se găsesc elevii noștri din punct de vedere spiritual? Care este relația lor prezentă cu Hristos? Există în ei vreo preocupare pentru nevoile celor din jurul lor? Sunt ei gata să fie folosiți de Dumnezeu pentru a împlini acele nevoi chiar dacă nu e ușor? Cum putem clădi adevărata grijă pentru alții în viața noastră și în școala noastră? Cum îi dăm voie lui Dumnezeu să își demonstreze dragostea Lui prin noi chiar acum?

După ce ai găsit un mic grup de elevi care au această povară pentru colegii lor și pentru comunitate, așezați-vă și discutați. Asigurați-vă că petreceți timp în rugăciune pentru ei și cu ei. Ei sunt viitorii lideri, dacă nu cumva sunt deja lideri!

2. Evaluează activitățile și programele curente care dezvoltă aptitudini de conducere în elevi.

Este oare mai bine să includem formarea bazată pe biblie în ceea ce facem acum sau să adăugăm o nouă activitate la programul zilei de școală? Este posibil să dezvoltăm un program de conducere care permite elevilor să își împlinească potențialul și să înceapă să își exerseze abilitățile dacă analizăm cu grijă cum putem depăși limitele orarului și angajamentele curente. Iată câteva aspecte de luat în considerare:  

- Care este scopul programului de conducere pe care îl desfășoară acum școala noastră?  

Cum integrează acesta orele de cunoștințe biblice, capelele, misiunea și alte oportunități pentru formarea și conducerea elevilor?

- Ce dorim să devină și să fie capabili să facă elevii noștri în cadrul școlii și după școală în domeniile slujirii și conducerii?  

- Care este viziunea pe care o dă Dumnezeu elevilor noștri pentru a avea impact asupra comunităților acum?

În al doilea rând, vei avea nevoie să evaluezi aspectul predării din cadrul programului, incluzând, determinând grupul țintă al elevilor, planificând momentul în care să predai despre conducere și cumpărând sau realizând materialele necesare predării. O posibilă sursă pentru materiale despre formarea aptitudinilor de conducere în tineri este www.timelmore.com. În cadrul ACSI Europa oferim de asemenea un program on-line de formare continuă în domeniul conducerii pentru cei care participă la conferințele pentru tineri - SLC.

Formarea ar trebui să includă cel puțin 3 aspecte: dezvoltarea caracterului, dezvoltarea abilităților și dezvoltarea viziunii. Dezvoltarea caracterului are de-a face cu disciplina personală a liderului incluzând smerenia, curajul, integritatea, intimitatea cu Hristos și credința. Dezvoltarea abilităților este o posibilitate de a explora și în același timp de a practica abilitățile necesare unui lider. Elevii vor avea nevoie de instruire în comunicarea eficientă ca și în rezolvarea de conflicte, planificarea finanțelor și consolidarea echipei. Viziunea este abilitatea de a evalua potențialul și este cel mai adesea un exercițiu al credinței noastre în purtarea de grijă și providența lui Dumnezeu. În acest stadiu putem începe să dezvoltăm viziunea elevului evaluând modul în care Dumnezeu a lucrat în viețile lor până la acest moment și la ce îi îndrumă El să facă cu înzestrările cu care El i-a binecuvântat.

Pe lângă instruire, școlile trebuie să asigure oportunități pentru exercitarea conducerii. Fiți creativi și dispuși să explorați domenii care vor provoca elevii. Unele lucruri pe care le-am experimentat la ECA implică elevii în conducerea lucrărilor de misiune între copiii din vecinătatea noastră (cluburi ale copiilor), elevii ajutând la predarea limbii engleze în diverse contexte cu copiii și adulții, elevii planificând și conducând un grup de tineri ca și lucrare între colegi după orele de școală, grupând câte un elev cu un adult pentru a lucra împreună la anumite sarcini cu scopul de a transfera elevului responsabilitatea; și făcând perechi între elevii de la gimnaziu cu cei de la nivel primar într-un club numit "Fapte bune întâmplătoare". Caută noi oportunități în comunitatea voastră și provoacă elevii să se implice.

3. Concentrează-te pe a-i ajuta pe elevi să simtă că stăpânesc programul.

Acesta este un aspect cheie al conducerii elevilor. Dacă elevii știu că sunt inițiatori și sunt folosiți de Dumnezeu ca să influențeze viețile altora, ei înșiși vor fi influențați pentru totdeauna de aceste experiențe. Bineînțeles că vor face față unor provocări mari și vor fi descurajați uneori, dar în astfel de momente dascălul joacă un rol important. Instruirea trebuie să abordeze rolul crucial al disciplinei spirituale personale și dependenței de Dumnezeu. Prima responsabilitate a liderului este față de el/ea însuși/însăși într-o conectare zilnică cu Hristos și Cuvântul Lui. Doar atunci ei pot să vadă situații și oameni prin ochii Lui cu dragoste și valoare eternă. Datorită lucrării zilnice a harului în viețile lor, ei vor învăța să manifeste har față de alții, căutând întotdeauna realizarea potențialului altora și reacționând cu dragoste în conflict și opoziție. Cu toate acestea, fiți pregătiți să îi lăsați pe elevi să greșească. Falimentul nu este negativ atunci când duce la învățare și creștere. Fără libertatea de a falimenta sau a avea succes pe cont propriu, ei nu vor fi avea stăpânire și înțelegere deplină a responsabilităților de conducere.

4. Concentrează-te pe relații puternice între elevi și dascăli sau mentori.  

Dezvoltarea abilităților de conducere este cel mai bine realizată prin încurajarea dată de un sfătuitor de încredere sau mentor pentru a-i îndruma prin provocările angajamentului spiritual, integritării personale, comunicării, conflictului, organizării și planificării. Dr. Daniel Egeler a scris o carte foarte bună despre mentorare, Mentoring Millennials, Shaping the Next Generation (NavPress 2003). Această carte descrie tipurile de mentori, dar și modul în care arată fiecare tip folosind istorisiri din viața reală.

Mentorarea nu este doar un subiect foarte popular la ora actuală, dar este de asemenea un aspect foarte important al trăirii creștine. Dacă nu ne vom implica personal în viețile tinerilor pentru a-i ajuta să se dezvolte în lideri creștini maturi, atunci nu o va face nimeni altcineva. Încurajează-ți personalul și colegii dascăli să învețe și să aplice conceptele mentorării și să dezvolte relații care să permită provocarea personală, responsabilitatea și deschiderea. Acestea lipsesc adesea din viețile adulților care nu au experimentat acest proces ca și adolescenți.

Ca și dascăli care sunt preocupați să își vadă elevii reușind ca și lideri după placul lui Dumnezeu în societatea noastră, avem nevoie să lucrăm împreună. Dacă ești interesat în a pune întrebări sau a lua legătura cu mine sau cu alții, accesează http://christ-like-leaders.blogspot.com

Dumnezeu îi cheamă pe elevii noștri să fie lideri, nu doar în lucrarea pe care El le-o va da, dar și în viața de zi cu zi și în activitățile lor curente. Haideți să facem tot ceea ce putem pentru a le oferi oportunități de a conduce acum, cât timp au structura de sprijin a unei comunități creștine căreia îi pasă. Acesta este timpul lor pentru a conduce.