Servicii de consultareteaching small

 • Noi consultări școlare
 • îmbunătățirea școlară / acreditare
 • Pe site-ul de suport de consultare
 • Crearea de rețele și parteneriat
 • Rugăciune și încurajare

 

Servicii de formare

 • Conferințe de dezvoltare de conducere școal
 • Conferințe și institute de profesori
 • Conferințe de conducere elev
 • Formarea continuă și suport
 • Cursuri on-line (în limba engleză)
 • Resursele de dezvoltare profesională

 

Servicii de promovar

 • Partajarea valoarea educației creștine
 • Promovarea distinctive școală creștină
 • încurajând parteneriatele-bisericești acasă școală
 • Resursele de educație profesională și buletine

 


Descrieri detaliate:

CONFERINȚE REGIONALE – Biroul ACSI din Europa sponsorizează împreună cu organizații locale conferințe naționale și regionale pentru dascălii creștini din Europa. Temele conferințelor și titlurile seminariilor pot include: “integrarea adevărului biblic în fiecare obiect de studiu”, “disciplină și managementul clasei“, “trăsături distinctive ale educației școlare creștine“, “dezvoltarea curriculumului“ și “ metode eficiente de predare”. Conferințele pentru directorii de școli sunt de asemenea oferite la nivel național având teme ca de exemplu: “cum să  formulezi și să implementezi o filosofie creștină a educației”, “managementul școlii creștine” și “relații cu bordul, politici și responsabilități”.

PUBLICAȚII - De asemenea sunt publicate materiale profesionale și cărți în mai multe limbi și sunt puse la dispoziția dascălilor.

PERFECȚIONAREA DASCĂLILOR - Școlile membre vor avea prioritate în planificarea seminariilor de perfecționare pentru dascăli oferite de personalul ACSI la nivel național și regional. Seminarii la nivel local oferite pentru nevoi specifice ale școlii sau orașului d-voastră sunt de asemenea disponibile pentru școala sau orașul d-voastră, la cerere sau dacă timpul permite.

IMBUNĂTĂȚIREA ȘCOLII - Școlile membre își iau angajamentul de a crește în calitate, încercând să-și îmbunătățească serviciile și ajungând la stadiul de maturitate a unei adevărate “școli creștine”. Echipa ACSI este pregătită pentru a sprijini conducerea și dascălii din fiecare școală membră prin procesul de “îmbunătățire a școlii” incluzând evaluarea școlii și seminarii oferite în cadrul școlii. Acest program are potențialul de a oferi Acreditare oficială ACSI care este recunoscută pentru educația de calitate în multe țări.

De asemenea în România echipa ACSI oferă asistență și consultanță pastorilor, părinților, dascălilor în vederea deschiderii și dezvoltării școlilor creștine; vizitarea grădinițelor și școlilor; consultanță în vederea autorizării, acreditării și evaluării externe a grădinițelor (d-na Liz Rauca); facilitarea de parteneriate între grădinițe și școli din România și alte țări; servicii de consultanță juridică (d-nul Ionuț Nistor).

EVALUAREA ȘCOLII -  Școlile membre pot invita o echipă ACSI de consultanță să viziteze școala pentru a face o evaluare externă obiectivă, oferind recomandări pentru îmbunătățirea școlii. Raportul de evaluare este confidențial și este intenționat doar să aducă beneficiu școlii implicate.

SERVICII DE CONSULTANȚĂ JURIDICĂ - În România, d-nul Ionuț Nistor oferă servicii de consultanță juridică tuturor școlilor membre ACSI. Materiale profesionale de interes și actualitate sunt postate frecvent pe pagina web ACSI la secțiunea Articole - Servicii de consultanță juridică. Pentru a accesa aceste materiale trebuie să vă înscrieți în ACSI și să vă deschideți un cont pe pagina web ACSI. 

CERTIFICATE DE PARTICIPARE LA CONFERINȚE REGIONALE ȘI NAȚIONALE -  ACSI oferă certificate celor care participă la conferințele regionale și naționale. Depunem eforturi pentru acreditarea acestor certificate prin ISJ sau Casa Corpului Didactic. 

ÎNCURAJARE ȘI RUGĂCIUNE - este cel mai important "serviciu" pe care dorim și nădăjduim să îl oferim membrilor ACSI. Vă îndemnăm să ne trimiteți nevoi și cereri de rugăciune pe care apoi le vom trimite la toate școlile membre pentru a ne uni rugăciunile împreună cu voi, cerând Lui Dumnezeu să intervină conform planului și voii Lui. 

Așteptăm să ne contactați la adresele:

Felicia Bilauca - consultant educațional pentru România - felicia.petrusan@gmail.com

Liz Rauca - consultant pentru grădinițe - lizrauca@gmail.com

Liviu Căprar - consultant pentru școli și licee - liviucaprar@yahoo.com