Christian School Education

A Magazine for Christian School Educators Volume 18 Number 2 | 2014/2015 You must be an ACSI member to access this page.

Dezvoltarea abilităților de conducere ale elevilor

“Sunt eu un lider? De-a lungul multor ani nu m-am considerat pe mine însumi un lider ….” scris de Paul Madsen pentru raportul global ACSI

Respectul în contextul clasei și în afara ei

Cum clădim în elevii noștri o atitudine de respect manifestată în cadrul clasei și în afara ei? Cum îi încurajăm să își respecte colegii, părinții și dascălii? (de Paul Madsen)

Școlile – comunități ale harului

Această carte face parte din categoria “trebuie citită“ de către fiecare director de școală creștină și are informații valoroase pentru mulți alții care sunt interesați de valoarea educației creștine și detaliile conducerii de calitate a școlii creștine. Prezentăm mai jos un rezumat….

Aspecte esențiale ale integrării: Dezvoltând chipul lui Dumnezeu

de Eddie K. Bauman – În numerele precedente ale revistei CSE, dânsul a prezentat două principii, concentrându-se pe integrarea curriculumului: administrare și reconciliere. În timp ce aceste principii slujesc drept cadrul teologic pentru curriculum, în același timp ele subliniază o posibilă problemă în practica obișnuită a integrării biblice …