Konference a akce pro vedoucí škol

Akce ACSI jsou navrženy tak, aby vyhovovaly potřebám vůdců národních křesťanských škol v evropském regionu. Konference poskytují jedinečné příležitosti pro vytváření sítí, profesionální růst a duchovní povzbuzení vedoucích škol, duchovních životních ředitelů, kateder, členů rady a dalších, kteří se podílejí na vedení křesťanské školy.

Události

6 březen 2024 - 9 březen 2024 Mezinárodní konference vedení ve vzdělávání spojuje vedoucí pracovníky křesťanských škol z celé Evropy a dále, aby rozvíjeli strategickou spolupráci a vzájemnou inspiraci. Téma tohoto události je... more...
1 březen 2023 - 3 březen 2023 ACSI Europe vás zve na nový typ akce. Inspire je profesionální zkušenost založená na spolupráci, která povzbuzuje a podporuje vedení škol při práci na realizaci jasné vize křesťanského vzdělávání. more...
2 březen 2022 - 5 březen 2022 International Educational Leadership Conference sdružuje vedení křesťanských škol z celé Evropy i mimo ni za účelem rozvíjení strategické spolupráce a vzájemné inspirace. Tématem této akce je... more...
1 červen 2021 ACSI Europe vyhodnocuje potřeby členských škol s cílem poskytovat nejefektivnější služby a akce pro nadcházející rok. more...
27 únor 2019 - 2 březen 2019 Konference Mezinárodního vzdělávacího vedení pro ACSI je reakcí na rostoucí touhu rozvíjet praktickou spolupráci mezi křesťanskými správci škol z různých zemí Evropy. Jsme požehnáni, abychom mohli... more...