Akkreditált Pedagógusképzések

 

Az Oktatási Minisztérium által akkreditált továbbképzéseink elvégzésével a pedagógusok bővíthetik és mélyíthetik szakmai tudásukat, egyben továbbképzési kreditpontokat is szerezhetnek. 

Képzéseinken tagintézményeink pedagógusai kedvezményesen vehetnek részt. 

Részvételi díjak:

Létszám (azonos intézménybõl jelentkezõk száma)

Ár/fõ

Csoportos Kedvezmény mértéke

Tagoknak ár/fõ

Össz kedvezmény mértéke

1-4 fõ

35000

0%

31500

10%

5-20 fõ

31500

10%

28000

20%

21-40 fõ

28000

20%

24500

30%

 


A résztvevők kiváló értékelést adtak eddigi továbbképzéseinkről mind a szakmai épülés tekintetében, mind abban, hogy még inkább elkötelezik magukat és gyakorlati ötleteket kapnak a keresztyén szemlélet megjelenítéséhez pedagógusi munkájuk során. Mindezt előadóink személyes példájukkal is bemutatják. Többször is érkezett olyan visszajelzés, hogy bár 30 órás komoly munkát jelent a képzés elvégzése, a résztvevők felfrissülve, szakmailag és lelkileg megerősödve távoznak. Több esetben keresztyén iskolák teljes tantestülete elvégezte a képzést.A továbbképzés díja tartalmazza a továbbképzés anyagait és a kötelező irodalmat is.

Továbbképzés igénylése: a minimumlétszám (továbbképzéstől függően 12-15 fõ) teljesítése esetén kihelyezett formában is megtartjuk a továbbképzést, ha az igénylő iskola tud biztosítani megfelelő méretű termet a továbbképzés megrendezésére. A helyszínt biztosító iskola más iskolákkal közösen is igényelheti a továbbképzést.

Képzéseinkre a SZOLGÁLTATÁS IGÉNYLŐLAP kitöltésével és visszaküldésével jelentkezhetnek. 

Kérdéseikkel keressenek meg minket elérhetőségeink valamelyikén: ACSI Keresztény Alapítvány   1182 Budapest, Óhuta u. 46.  Tel: 06-1-292-6246, e-mail: ACSIEurope@acsi.org

 

Képzéseink:

Általános- és középiskolák pedagógusai részére:

1. KÉPZÉS 

cím: Hatékony tanítási módszerek a keresztyén iskolában, engedélyszám: 12/192/2019

A képzés óraszáma: 30 tanóra (45 perces)

Megszerezhetõ továbbképzési kreditpontok: 30

Nagy sikerű első akkreditált továbbképzésünk átdolgozott változatát ajánljuk most az intézményeknek. A képzésen a keresztény emberszemlélet alapjaira építve olyan elméleteket és gyakorlati tanítási módszereket sajátítanak el a résztvevők, amelyek segítik megvalósítani a keresztény értékek megjelenítését a tanításban, ugyanakkor hatékonyabbá is tehetik a tanulás-tanítás folyamatát.

A tematikát jelentősen korszerűsítettük, új elemekkel gazdagítottuk. Témakörök:

  1. A keresztyén szemlélet hatása a tanításra
  2. A tanulók különböző tanulási stílusainak figyelembe vétele a tanulás során
  3. Az ellenőrzés és értékelés keresztény megközelítése és alkalmazása a hatékony tanulás érdekében
  4. Élménypedagógia és aktív tanulás
  5. Hatékony pedagógiai módszereket alkalmazó foglalkozások/ tanórák tervezése

 

Igény esetén, ha a minimumlétszám (12 fő) biztosított, rugalmas idõbeosztás mellett, bárhol az országban megszervezhető.

Ajánlott időbeosztás: 4 napos intenzív képzés, vagy 2-3 hétvégére elosztva.

 

2. KÉPZÉS (lejárt)

cím: Mentori szemléletû pedagógia a diákok sikerességéért

A képzés óraszáma: 30 tanóra (45 perces)

Megszerezhetõ továbbképzési kreditpontok: 30

A hallgatók egy portfóliót készítenek az elsajátított ismeretanyag alapján a záróvizsga dokumentumaként. A portfólió értékelésén legalább 60% elérése szükséges a képzés sikeres teljesítéséhez.

Rövid ismertető: Képzésünk segít a pedagógusoknak a mentori szemlélet elsajátításában, a diákok között mentori feladatok vállalására való felkészülésben , hogy tanítványaik tanulmányi eredményességét és jellemfejlődését minél hatékonyabban előmozdíthassák. 

 Témakörök:

1. Tanítványaink megismerése (bibliai emberszemlélet; a posztmodern gyermek)
2. Személyiségfejlődés, társas kapcsolatok (fegyelmezés, válsághelyzetek a diákok életében, súlyos magatartási problémák kezelése)
3. A diákok sikerességének elõmozdítása (motiváció, egyéni különbözõségek a tanulásban, lemaradó diákok segítése, magasabb szintû gondolkodási készségek)
4. A pedagógus mint mentor (mentori kapcsolat, mentori szintek és stílusok, a mentorálás folyamata)

Részletesebb ismertetõt a témakörökrõl ITT olvashat. 

 

Igény esetén, ha a minimumlétszám biztosított, rugalmas idõbeosztás mellett, bárhol az országban megszervezhetõ.

 

3. KÉPZÉS  (lejárt)

cím: A hatékony tanulás- és tanítás alapkövei a keresztyén iskolában

 

A képzés óraszáma: 30 tanóra (45 perces)

Megszerezhetõ továbbképzési kreditpontok: 30

A hallgatók egy portfóliót készítenek az elsajátított ismeretanyag alapján a záróvizsga dokumentumaként.  A portfólió értékelésén legalább 60% elérése szükséges a képzés sikeres teljesítéséhez.

Rövid ismertető: a képzés  megoldást kínál a leggyakrabban jelentkező kihívásokra, amelyekkel a posztmodern világban egy keresztyén pedagógus még egy keresztyén iskolában is gyakran találkozik.

 Témakörök:

1. A bibliai integráció hiteles bemutatása a keresztyén iskolában a posztmodern hatások között.
2. A diákok motiválása
3. A hatékony tervezés – amely épít a diákok kognitív képességeinek megismerésére és azok fejlesztésére
4. Az autentikus tanítás és mérés
5. A hatékony értékelés. Az önértékelés Danielsoni modellje.

Igény esetén, ha a minimumlétszám biztosított, rugalmas idõbeosztás mellett, bárhol az országban megszervezhetõ.

 

 

Óvodapedagógusok részére (lejárt):

Cím: Hatékony módszerek a keresztyén szemléletű óvodai nevelésben 

A képzés óraszáma: 30 tanóra (45 perces)

Megszerezhetõ továbbképzési kreditpontok: 30

A továbbképzés teljesítésének feltétele a záródolgozat legalább 60%-os értékelése. 

Rövid ismertető: A képzésen a keresztyén emberszemlélet alapjaira építve olyan elméleteket és gyakorlati módszereket sajátítanak el a résztvevők, amelyek segítik megvalósítani a keresztyén értékek megjelenítését a 21. századi óvodai nevelésben. Továbbá, a résztvevők bővítik ismereteiket az óvodáskorú gyermek fejlődésének jellemzői, a fejlődés mérése, a  célzott fejlesztés és tehetséggondozás, valamint a hitéleti és erkölcsi nevelés területén. 

Témakörök:
1. A keresztyén szemlélet hatása az óvodai nevelésre
2. A gyermekek fejlõdésének sajátosságai, és az ezekre épülõ nevelési módszerek
3. A fejlődés mérése és az ehhez igazodó differenciált fejlesztés
4. A gyermekek hitéleti és erkölcsi nevelése, mint a keresztyén óvodai nevelés megkülönböztetõ sajátossága

Igény esetén, ha a minimumlétszám biztosított, rugalmas idõbeosztás mellett, bárhol az országban megszervezhetõ.

 

Julianna Képzés link: VÁZLATOK