Platforma Doskonalenia Szkół Chrześcijańskich ACSI

Platforma Doskonalenia Szkół Chrześcijańskich ACSI (CSIP) tworzy społeczność szkół członkowskich ACSI, dzięki której szkoły te mogą poddawać się samoocenie, definiować cele strategiczne oraz przyczyniać się do strategicznego rozwoju partnerstwa między szkołami. A wszystko to dzieje się podczas wdrażania chrześcijańskiej wizji edukacji.

login  

Zaloguj się do CSIP

 

Jak możemy się razem rozwijać i uczyć?

  • Liderzy szkół często proszą nas o komentarz na temat tego, jak ich szkoły mogą się porównywać ze szkołami chrześcijańskimi w innych częściach świata. Chcemy pomóc, nie porównując, ale raczej pomagając zidentyfikować te obszary, które mogą wymagać większej uwagi, gdy starasz się wypełnić swoją misję edukacji skoncentrowanej na Chrystusie.
  • Rozumiejąc, że każda szkoła jest wyjątkowa i znajduje się w długotrwałym procesie rozwoju i dojrzałości, każda szkoła może teraz strategicznie wyznaczyć cele poprawy, używając terminów wspólnych dla szkół ACSI na całym świecie, korzystając z narzędzia samooceny CSIP.
  • Współpraca jako społeczność szkół jest niezbędna do wspierania skutecznego rozwoju. CSIP zapewnia kontekst, który zmusza każdą szkołę do dzielenia się swoją wiedzą i mocnymi stronami z innymi za pośrednictwem platformy.