A Keresztyén Iskolák Nemzetközi Szövetsége (ACSI) megtiszteltetésnek tekinti, hogy világszerte keresztyén pedagógusokat támogathat abban, hogy keresztyén szemléletük mindinkább megjelenhessen tanításukban és ezáltal Jézus Krisztushoz vezethessék a fiatalok újabb generációját. Az ACSI Európa, amelynek központja Budapesten van, elkötelezte magát, hogy szolgálatával az európai nemzeti keresztyén iskolák, valamint az európai és közép-ázsiai nemzetközi keresztyén iskolák munkáját támogatja.
 
Az ACSI a legnagyobb, protestáns iskolákat tömörítő nemzetközi szakmai szervezet, amely világszerte mintegy 24 000 iskola és 5 500 000 diák felé szolgál. Munkatársaink minden tagintézmény szükségleteit a szívükön viselik és képzésekkel, tanácsadással és bátorítással szolgálják az igazgatókat és pedagógusokat, hogy még hatékonyabban segíthessék a gyermekeket Krisztus felé. Az ACSI segítséget kínál az iskolák ügyeibe való beavatkozás nélkül, és lehetőségeket elvárások nélkül. Számunkra öröm Önöket szolgálni a gyermekek javára és Isten dicsőségére.
 

Küldetésünk:

Az ACSI célja a keresztyén oktatási intézmények erősítése, és a keresztyén pedagógusok munkájának támogatása világszerte annak érdekében, hogy a tanulmányi felkészítés mellett motiválni tudják tanítványaikat Jézus Krisztus elkötelezett követésére.

“hogy mindenekben Ő legyen az első.”   Kol. 1:18

ACSI hitvallás

1.   Hiszem, hogy a Biblia Istentől ihletett, tévedhetetlen, hibától mentes, az Isten Igéje (2 Tim 3:15, 2 Pét 1:21).

2.   Hiszek az egy, örök, háromszemélyű Istenben, aki az Atya, a Fiú és a Szentlélek (1 Móz 1:1, Máté 28:19, Ján 10:30).

3.   Hiszem Krisztus istenségét (Ján 10:33); Szűztől születését (Ézs 7:4, Máté 1:23, Luk 1:35); Bűntelen életét (Zsid 4:15, Zsid 7:26); Csodáit (Ján 2:11); Bűneink miatt vállalt, megváltó halálát (1 Kor 15:3, Ef 1:7, Zsid 2:9); Föltámadását (Ján 11:25, 1 Kor 15:4); Hogy fölment a mennybe, és az Atya jobbján ül (Márk 16:19); Hogy újra eljön dicsőségben és hatalomban (Ap Csel 1:11, Jel 19:11).

4.   Hiszem, hogy az emberi természet bűnössége miatt újjá kell születnünk a Szentlélek által ahhoz, hogy üdvözüljünk; hogy az ember megigazulása egyedül csak Krisztus kiontott vérében való hit alapján lehetséges, és hogy csak Isten kegyelméből, hit által lehetünk részesei a megváltásnak (Ján 3:16-19, Ján 5:24, Róm 3:23, Róm 5:8-9, Ef 2:8-10, Tit 3:5).

5.   Hiszem, hogy mindenki feltámad, akik megmenekülnek, az örök életre; akik elvesznek, az örök kárhozatra (Ján 5:28-29).

6.  Hiszem az Urunk Jézus Krisztusban hívők lelki közösségét (Róm 8:9, 1 Kor 12:12-13, Gal 3:26-28).

7.  Hiszem, hogy a Szentlélek ma is munkálkodik, és hogy a keresztyén ember úgy tud Istenhez méltó életet élni, ha a Szentlélek ereje betölti (Róm 8:13-14, 1 Kor 3:16, 1 Kor 6:19-20, Ef 4:30, Ef 5:18)

8. Hisszük, hogy a házasság fogalma egy férfi és egy nő kizárólagos szövetségét jelenti, ahogy a Szentírás az 1 Mózes 2:18-25-ben leírja. Hisszük, hogy Isten szándéka, hogy szexuális együttlét csak egymással házasságban élő férfi és nő között valósuljon meg (1 Korinthus 6:18, 7:2-5; Zsidók 13:4). Hisszük, hogy Isten akarata, hogy a férfi és nő között kötött házasságon kívül ne jöjjön létre szexuális kapcsolat.

9. Hisszük, hogy Isten csodálatosan elrendelt és megváltoztathatatlanul teremtett minden egyes embert férfivá vagy nővé, biológiai nemükkel összhangban. A két különböző, de egymást kiegészítő nem együttesen tükrözi vissza Isten természetét (1 Mózes 1:26-27).

 

Alapértékek – Szövetségünk a következő értékek mellett kötelezte el magát:

Hűség a Szentíráshoz és állhatatosság az imádkozásban

Egyénileg és közösségileg is odaszánjuk magunkat a Szentírás tanulmányozására és az imádkozásra; folyamatosan Isten Igéjéhez mérjük a tevékenységeinket és programjainkat, valamint elismerjük, hogy teljes mértékben Őtőle függünk.

Bibliai alapok és Jézus Krisztus a középpontban

Különféle evangéliumi és protestáns hátterű iskolák, óvodák és pedagógusok felé szolgálunk, akik elfogadják az ACSI hitvallását és alapvető hitelveit.

Szolgálatunk a tagok felé   

Oly módon gazdálkodunk forrásainkkal – beleértve időnket és anyagi lehetőségeinket is –, hogy tagintézményeink maximálisan tudják hasznosítani szolgáltatásainkat, valamint igyekszünk a lehető leggyorsabban reagálni a felmerülő szükségekre.

Sáfárság 

Hűséggel és hitbeli integritással végezzük tevékenységeinket; igyekszünk programjainkat minden szempontból a legjobban megszervezni és kivitelezni, a felhasznált forrásokat alapos kutatómunkával ellenőrizni, és pénzügyileg mindenkor átvilágíthatónak maradni. Elismerjük, hogy az ACSI alapvetően Isten fennhatósága alá tartozik, ezért őt szolgáljuk, miközben a ránk bízott feladatokat ellátjuk.

Világszintű sokszínűség a tagság körében

Szervezeti felépítésünk és gyakorlatunk autentikusan nemzetközi, ezért támogatjuk a nemzetközi, nemzeti és a regionális vezetőségek felállítását azzal a céllal, hogy mindegyik tagintézményünk javát egyformán tudják szolgálni.  A programokat, forrásokat és a szolgáltatásokat úgy fejlesztjük, hogy minden tag érdeke érvényesüljön. Ennek érdekében hasznosítjuk azokat a visszajelzéseket, amelyeket a világ különböző területein élő kollégáinktól kapunk, nagyra értékelve a nemi, etnikai, korosztálybeli és kulturális különbözőségeket.

Munkatársaink és fejlődési lehetőségeik

Munkatársaink számára olyan forrásokat és feltételeket kínálunk, amely a hasonló szervezetek által nyújtott bérezéssel és körülményekkel versenyképesek, valamint támogatjuk a szakmai fejlődést, a csapatmunka iránti elkötelezettséget, a felelősségteljes munkavégzést és a minőségbiztosítási rendszer folyamatos alkalmazását.

Közéleti szereplés

Lehetőségeink szerint hatást gyakorlunk a közélet alakulására, valamint a keresztyén iskolák és a keresztyén pedagógusok érdekeit érintő közvéleményre, minden érintett országban. Keressük a megfelelő érdekképviseleti formákat, hogy a szülők szabadon gyakorolhassák jogaikat az iskolaválasztás terén, hogy gyermekeiket olyan oktatási és nevelési intézményekbe járathassák, amelyek leginkább betöltik gyermekeik lelki szükségeit.  Együttműködünk családokkal, egyházakkal, kormányokkal, vezetőkkel és szervezetekkel annak érdekében, hogy iskoláink a törvényes keretek között működjenek, valamint fenntartások és megkötések nélkül támogatjuk az olyan egyéni és csoportos kezdeményezéseket, amelyek keresztyén iskolák létrehozására és támogatására irányulnak.

 

Események

A remény egy csodálatos ajándék Istentől, és a keresztény vezető hatalmas eszköze. Amikor reményünk a Jézus Krisztusról szóló Jó Hírben gyökerezik, célunk és küldetésünk sokkal nagyobbá válik, mint... more...
A CSIP Akadémia a résztvevők együttműködésére építő szakmai rendezvény, amelynek célja az intézményvezetők bátorítása és támogatása a keresztyén oktatásra vonatkozó világos elképzelés... more...
visa

On-line adományok az ACSI Europe számára

A hitelkártyás fizetések feldolgozása honlapunkon HUF.

Összeg:  

Nemrég hozzáadott cikkek

IELC 2024-es jelentés

Az IELC 2024 áldott és elsöprő esemény volt, tele tudással, áldásokkal, igazságossággal és Isten szeretetével. számomra ez egy szükséges esemény volt, hogy lelkileg és szakmailag felnőjek.

közelebb hozzuk az iskolákat Istenhez és egymáshoz

„Azon dolgozunk, hogy közelebb hozzuk az iskolákat Istenhez és egymáshoz.” A Keresztény Iskolák Nemzetközi Szövetsége világszerte keresztény pedagógusokat támogat abban, hogy keresztény szemléletük mindinkább megjelenhessen tanításukban, és ezáltal Jézus Krisztushoz vezethessék a fiatalokat.