Akkreditált Pedagógusképzések

 

Az Oktatási Minisztérium által akkreditált továbbképzéseink elvégzésével a pedagógusok bővíthetik és mélyíthetik szakmai tudásukat, egyben továbbképzési kreditpontokat is szerezhetnek. 

Képzéseinken tagintézményeink pedagógusai kedvezményesen vehetnek részt. 

Részvételi díjak:

Létszám (azonos intézménybõl jelentkezõk száma)

Ár/fõ

Csoportos Kedvezmény mértéke

Tagoknak ár/fõ

Össz kedvezmény mértéke

1-4 fõ

35000

0%

31500

10%

5-20 fõ

31500

10%

28000

20%

21-40 fõ

28000

20%

24500

30%

 


A résztvevők kiváló értékelést adtak eddigi továbbképzéseinkről mind a szakmai épülés tekintetében, mind abban, hogy még inkább elkötelezik magukat és gyakorlati ötleteket kapnak a keresztyén szemlélet megjelenítéséhez pedagógusi munkájuk során. Mindezt előadóink személyes példájukkal is bemutatják. Többször is érkezett olyan visszajelzés, hogy bár 30 órás komoly munkát jelent a képzés elvégzése, a résztvevők felfrissülve, szakmailag és lelkileg megerősödve távoznak. Több esetben keresztyén iskolák teljes tantestülete elvégezte a képzést.A továbbképzés díja tartalmazza a továbbképzés anyagait és a kötelező irodalmat is.

Továbbképzés igénylése: a minimumlétszám (továbbképzéstől függően 12-15 fõ) teljesítése esetén kihelyezett formában is megtartjuk a továbbképzést, ha az igénylő iskola tud biztosítani megfelelő méretű termet a továbbképzés megrendezésére. A helyszínt biztosító iskola más iskolákkal közösen is igényelheti a továbbképzést.

Képzéseinkre a SZOLGÁLTATÁS IGÉNYLŐLAP kitöltésével és visszaküldésével jelentkezhetnek. 

Kérdéseikkel keressenek meg minket elérhetőségeink valamelyikén: ACSI Keresztény Alapítvány   1182 Budapest, Óhuta u. 46.  Tel: 06-1-292-6246, e-mail: ACSIEurope@acsi.org

 

Képzéseink:

Általános- és középiskolák pedagógusai részére:

1. KÉPZÉS 

cím: Hatékony tanítási módszerek a keresztyén iskolában, engedélyszám: 12/192/2019

A képzés óraszáma: 30 tanóra (45 perces)

Megszerezhetõ továbbképzési kreditpontok: 30

Nagy sikerű első akkreditált továbbképzésünk átdolgozott változatát ajánljuk most az intézményeknek. A képzésen a keresztény emberszemlélet alapjaira építve olyan elméleteket és gyakorlati tanítási módszereket sajátítanak el a résztvevők, amelyek segítik megvalósítani a keresztény értékek megjelenítését a tanításban, ugyanakkor hatékonyabbá is tehetik a tanulás-tanítás folyamatát.

A tematikát jelentősen korszerűsítettük, új elemekkel gazdagítottuk. Témakörök:

  1. A keresztyén szemlélet hatása a tanításra
  2. A tanulók különböző tanulási stílusainak figyelembe vétele a tanulás során
  3. Az ellenőrzés és értékelés keresztény megközelítése és alkalmazása a hatékony tanulás érdekében
  4. Élménypedagógia és aktív tanulás
  5. Hatékony pedagógiai módszereket alkalmazó foglalkozások/ tanórák tervezése

 

Igény esetén, ha a minimumlétszám (12 fő) biztosított, rugalmas idõbeosztás mellett, bárhol az országban megszervezhető.

Ajánlott időbeosztás: 4 napos intenzív képzés, vagy 2-3 hétvégére elosztva.

 

2. KÉPZÉS (lejárt)

cím: Mentori szemléletû pedagógia a diákok sikerességéért

A képzés óraszáma: 30 tanóra (45 perces)

Megszerezhetõ továbbképzési kreditpontok: 30

A hallgatók egy portfóliót készítenek az elsajátított ismeretanyag alapján a záróvizsga dokumentumaként. A portfólió értékelésén legalább 60% elérése szükséges a képzés sikeres teljesítéséhez.

Rövid ismertető: Képzésünk segít a pedagógusoknak a mentori szemlélet elsajátításában, a diákok között mentori feladatok vállalására való felkészülésben , hogy tanítványaik tanulmányi eredményességét és jellemfejlődését minél hatékonyabban előmozdíthassák. 

 Témakörök:

1. Tanítványaink megismerése (bibliai emberszemlélet; a posztmodern gyermek)
2. Személyiségfejlődés, társas kapcsolatok (fegyelmezés, válsághelyzetek a diákok életében, súlyos magatartási problémák kezelése)
3. A diákok sikerességének elõmozdítása (motiváció, egyéni különbözõségek a tanulásban, lemaradó diákok segítése, magasabb szintû gondolkodási készségek)
4. A pedagógus mint mentor (mentori kapcsolat, mentori szintek és stílusok, a mentorálás folyamata)

Részletesebb ismertetõt a témakörökrõl ITT olvashat. 

 

Igény esetén, ha a minimumlétszám biztosított, rugalmas idõbeosztás mellett, bárhol az országban megszervezhetõ.

 

3. KÉPZÉS  (lejárt)

cím: A hatékony tanulás- és tanítás alapkövei a keresztyén iskolában

 

A képzés óraszáma: 30 tanóra (45 perces)

Megszerezhetõ továbbképzési kreditpontok: 30

A hallgatók egy portfóliót készítenek az elsajátított ismeretanyag alapján a záróvizsga dokumentumaként.  A portfólió értékelésén legalább 60% elérése szükséges a képzés sikeres teljesítéséhez.

Rövid ismertető: a képzés  megoldást kínál a leggyakrabban jelentkező kihívásokra, amelyekkel a posztmodern világban egy keresztyén pedagógus még egy keresztyén iskolában is gyakran találkozik.

 Témakörök:

1. A bibliai integráció hiteles bemutatása a keresztyén iskolában a posztmodern hatások között.
2. A diákok motiválása
3. A hatékony tervezés – amely épít a diákok kognitív képességeinek megismerésére és azok fejlesztésére
4. Az autentikus tanítás és mérés
5. A hatékony értékelés. Az önértékelés Danielsoni modellje.

Igény esetén, ha a minimumlétszám biztosított, rugalmas idõbeosztás mellett, bárhol az országban megszervezhetõ.

 

 

Óvodapedagógusok részére (lejárt):

Cím: Hatékony módszerek a keresztyén szemléletű óvodai nevelésben 

A képzés óraszáma: 30 tanóra (45 perces)

Megszerezhetõ továbbképzési kreditpontok: 30

A továbbképzés teljesítésének feltétele a záródolgozat legalább 60%-os értékelése. 

Rövid ismertető: A képzésen a keresztyén emberszemlélet alapjaira építve olyan elméleteket és gyakorlati módszereket sajátítanak el a résztvevők, amelyek segítik megvalósítani a keresztyén értékek megjelenítését a 21. századi óvodai nevelésben. Továbbá, a résztvevők bővítik ismereteiket az óvodáskorú gyermek fejlődésének jellemzői, a fejlődés mérése, a  célzott fejlesztés és tehetséggondozás, valamint a hitéleti és erkölcsi nevelés területén. 

Témakörök:
1. A keresztyén szemlélet hatása az óvodai nevelésre
2. A gyermekek fejlõdésének sajátosságai, és az ezekre épülõ nevelési módszerek
3. A fejlődés mérése és az ehhez igazodó differenciált fejlesztés
4. A gyermekek hitéleti és erkölcsi nevelése, mint a keresztyén óvodai nevelés megkülönböztetõ sajátossága

Igény esetén, ha a minimumlétszám biztosított, rugalmas idõbeosztás mellett, bárhol az országban megszervezhetõ.

 

Julianna Képzés link: VÁZLATOK

 
 

IELC 2024-es jelentés

Az IELC 2024 áldott és elsöprő esemény volt, tele tudással, áldásokkal, igazságossággal és Isten szeretetével. számomra ez egy szükséges esemény volt, hogy lelkileg és szakmailag felnőjek.

közelebb hozzuk az iskolákat Istenhez és egymáshoz

„Azon dolgozunk, hogy közelebb hozzuk az iskolákat Istenhez és egymáshoz.” A Keresztény Iskolák Nemzetközi Szövetsége világszerte keresztény pedagógusokat támogat abban, hogy keresztény szemléletük mindinkább megjelenhessen tanításukban, és ezáltal Jézus Krisztushoz vezethessék a fiatalokat.

IELC 2021 - MEGHÍVÓ

Az idei konferencia témájaStratégiai intézményfejlesztési kezdeményezések. Fő előadóink Dr. Larry Taylor, az ACSI elnöke, Dr. Wolfgang Stock, a VEBS német keresztyén iskolaszövetség vezetője, és más kiváló szakemberek.

Keresztyén intézményfejlesztés

Az ACSI Keresztyén Intézményfejlesztési Platformja (CSIP) egy olyan közösség, amelyben az ACSI tagintézményei értékelhetik saját előrehaladásukat, egymással együttműködve stratégiai célokat tűzhetnek ki, és az oktatás keresztyén szemléletéből kiindulva segíthetik egymást a stratégiai fejlődésben.