Miben reménykedhetünk a keresztyén oktatásban? - konferencia beszámoló

Nagyon hálásak vagyunk azért a lehetőségért, hogy 2024. márciusában Budapesten összegyűlhettünk 150 résztvevővel, akik 30 országot és 80 keresztény iskolát és szervezetet képviseltek! Áldást jelentettek számunkra ezek a tanulással, dicsőítéssel imádsággal, közösségépítéssel és tervezéssel töltött napok. Ízelítőül néhány fotó a hatodik nemzetközi intézményvezetői konferenciánkról: 

ielc2024 d

ielc2024 c 

Néhány visszajelzés a résztvevőktől:

  • [Áldást jelentett számomra] csodálatos emberekkel találkozni és meghallgatni az ő történeteiket. Nagyon örültem, hogy ilyen sokszínű közösség gyűlt össze.

  • A mostani időkben kétségbeesetten szükségünk van a REMÉNYRE. A remény Jézusban, a mi kősziklánkban és megváltónkban van. És mi, intézményvezetők és pedagógusok megoszthatjuk másokkal ezt a reményt. 

  • Az IELC 2024 áldott és csodálatos esemény volt, tele ismerettel, áldással, igazsággal és Isten szeretetével. Nagyban hozzájárult a lelki és szakmai növekedésemhez.

  • [Nagyra értékeltem] az imádság légkörét és a jelenlevők mély vágyát, hogy Krisztust helyezzék az oktatás középpontjába.

  • Áldás volt megosztani a hitünket egymással és dicsőíteni Istent mindenért, amit az iskoláinkban teszünk. A dicsőítés és imádság időszaka nagyon különleges volt számomra! Felemelő és bátorító alkalom volt. 

  • Számomra ez egy igazi áldás volt, mintha egy éhes embert egy bőséges lelki táplálékkal megrakott asztalnál vendégelnének meg.

     

  • Az IELC 2024 témaválasztása az oktatási intézmények összességében érzékelt aktuális igényeit tükrözi, függetlenül a résztvevők országától vagy társadalmi hátterétől. A témakörök jól összeállítottak, és megfelelnek a keresztény iskolák által Európában és másutt tapasztalt erősödő kihívásoknak.

ielc2024 b

A kultúra, a politika, a gazdaság és az eszmék viharai arra késztetnek bennünket, hogy elmozdíthatatlan alapot keressünk. A konferencián górcső alá vettük a keresztény oktatás azon elemeit, amelyeket meg kell erősíteni kell annak érdekében, hogy a keresztény iskolákat és diákjaikat Isten Igéjében és az Ő Igazságában horgonyozzuk le. Az IELC 2024 lehetőséget nyújtott arra, hogy közösen vizsgáljuk és beszéljük meg reménységünk alapjait, Isten kegyelméért imádkozva és Tőle kérve az útmutatást. 

A rendezvény előtt Paul Madsen interjút adott a CNE News számára. Paul elmondta, hogy a keresztyén oktatás önmagában nem lehet a reménység forrása. „Krisztus a mi reménységünk. Ahol a Biblia a reményről beszél, például a Zsidókhoz írt levél 10. fejezetében, az Krisztusról szól, nem valami másról. De egy keresztyén oktatási intézmény eszköz lehet Isten kezében, hogy erre rámutasson.” A teljes cikket, amelyet Evert van Vlastuin írt, elolvashatja a CNE.news oldalon.

A következő nemzetközi konferencia 2025. márciusában lesz  ettől kezdve évente rendezzük meg az eseményt az európai keresztény oktatási intézmények épülésére. Látjuk a közösség, a képzés, a közös munka és egymás támogatásának növekvő szükségességét ebben a fontos szolgálatban, Isten dicsőségére itt Európában és világszerte.

közelebb hozzuk az iskolákat Istenhez és egymáshoz

„Azon dolgozunk, hogy közelebb hozzuk az iskolákat Istenhez és egymáshoz.” A Keresztény Iskolák Nemzetközi Szövetsége világszerte keresztény pedagógusokat támogat abban, hogy keresztény szemléletük mindinkább megjelenhessen tanításukban, és ezáltal Jézus Krisztushoz vezethessék a fiatalokat.

IELC 2021 - MEGHÍVÓ

Az idei konferencia témájaStratégiai intézményfejlesztési kezdeményezések. Fő előadóink Dr. Larry Taylor, az ACSI elnöke, Dr. Wolfgang Stock, a VEBS német keresztyén iskolaszövetség vezetője, és más kiváló szakemberek.

Keresztyén intézményfejlesztés

Az ACSI Keresztyén Intézményfejlesztési Platformja (CSIP) egy olyan közösség, amelyben az ACSI tagintézményei értékelhetik saját előrehaladásukat, egymással együttműködve stratégiai célokat tűzhetnek ki, és az oktatás keresztyén szemléletéből kiindulva segíthetik egymást a stratégiai fejlődésben.

Jelentés az SLC 2020-ról

Köszönjük együttműködését az ACSI Europe minisztériumában! Szeretnénk tájékoztatást adni a legutóbbi hallgatói vezetői konferencia legfontosabb eseményeiről.