Keresztyén Intézményfejlesztési Platform

Az ACSI Keresztyén Intézményfejlesztési Platformja (CSIP) egy olyan közösség, amelyben az ACSI tagintézményei értékelhetik saját előrehaladásukat,  stratégiai célokat tűzhetnek ki, és más intézményekkel együttműködve hozzájárulhatnak egymás stratégiai fejlődéséhez, az oktatás keresztyén szemléletéből kiindulva.

login  

CSIP bejelentkezés

 

A CSIP szempontrendszere különféle mutatókat tartalmaz, amelyek segítségével az intézmények több szinten értékelhetik a keresztyén oktatással kapcsolatos jelenlegi elképzeléseiket, és azok alkalmazását. Abból kiindulva, hogy minden intézmény egyedi, és sajátosságainak megfelelően növekszik és halad érettség felé vezető úton, ez az önértékelési rendszer segít stratégiai fejlődési célokat kitűzni, az ACSI tagiskolák számára ismerős terminológiát alkalmazva.

Ezen az oldalon elolvashatja a rendszerrel kapcsolatos alapvető tudnivalókat. Az ACSI Európa oktatási tanácsadói szívesen válaszolnak kérdéseire, és szükség esetén segítséget nyújtanak.

Elismerés az intézményfejlesztésben részt vevőknek

A platformon belül a résztvevő intézmények aktivitásuk alapján négy szintet teljesíthetnek, és kapnak ennek megfelelő besorolást. Ezzel szeretnénk elismerni a stratégiai fejlesztésért tett erőfeszítéseiket, és inspirálni minden részt vevő intézményt a további növekedésre és a kölcsönösen előnyös együttműködésre más intézményekkel.

  • A Tagintézmény olyan intézmény, amely ACSI tagságával kifejezi, hogy fontosnak tartja az ACSI tagsággal elérhető szolgáltatásokat és közösséget.
  • Az Aktív Intézmény az, amely elindította az önértékelési folyamatot, mert szeretne növekedni és gyakorlatba ültetni az oktatás keresztyén szemléletét.
  • A Partnerintézmény felismeri a keresztyén oktatási szemlélet stratégiai alkalmazásában rejlő növekedési lehetőségeket.
  • A Globális partnerintézmény jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a keresztyén oktatásnak hatása legyen saját közösségére, és azon túl is. 

 

Az éves tagdíjat befizető tagintézményeink teljes hozzáférést apnak a rendszerhez az adott tanévre. A más ACSI régiókba tartozó intézmények is hozzáférhetnek a rendszerhez, ha saját régiójukban befizetett tagsággal rendelkeznek. Belépés az ACSI honlapján a tagságra jelentkezéskor létrehozott felhasználói fiókkal lehetséges (ha nem tud belépni, kérjen segítséget!).

 

A CSIP szempontrendszere

Az önértékelést öt szempont szerint végezhetjük el. Minden szempont egy meghatározott intézményfejlesztési területhez kapcsolódik, annak indoklásával, hogy miért érdemes egy keresztyén intézménynek ezek mentén értékelnie önmagát.

1: Filozófia és alapok

2: Vezetőség és munkatársak

3: Tanítás és tanulás

4: Lelki formálódás

5: Stratégiai intézményfejlesztési terv

Minden szemponthoz 4-6 minőségi mutató tartozik. Az önértékelés során az intézmény minden mutatóra meghatározza aktuális fejlettségi szintjét. Minden mutatóhoz kapcsolódik 4, értékelő táblázatba foglalt jellemző, amelyek alapján az intézmény meghatározhatja, működése milyen szinten felel meg az adott mutatónak.

A folyamatCSI Community

1) Végezzék el az ÖNÉRTÉKELÉST!

Használja az ACSI célzottan kialakított platformját intézménye jelenlegi fejlettségi szintjének értékelésére a megadott szempontrendszer alapján!

2) Tekintsék át az erről kapott JELENTÉST!

Mután a honlapon elvégezte az önértékelő tesztet, rendszerünk egy jelentést állít össze ennek alapján. A jelentésben láthatja, intézményének melyik szempontra javasolt elsősorban, illetve másodsorban összpontosítania intézményfejlesztési törekvéseit, és ajánlunk benne oylan forrásokat illetve szolgáltatásokat, amelyek hasznosak lehetnek intézménye számára. Az intézmny vezetőségénbek tagjaival, illetve az intézményi közösség más fontos képviselőivel közösen érdemes áttekinteni a jelentést.

.3) Tűzzenek ki STRATÉGIAI CÉLOKAT és elérésükre dolgozzanak ki INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVET!

A jelentés alapján kidolgozhatnak stratégiai célokat a megjelölt fontos területekre. Ezeket a célokat a platformra való felvitelük előtt osszák meg az intézményi közösség tagjaival, hogy visszajelzést adhassanak! AZ intézményi közösség bevonásával dolgozzanak ki stratégiai intézményfejlesztési trvet a kitűzött célok elérésére!

4) Az INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV megvalósítása

Kísérjék figyelemmel terveik megvalósulását, osszák meg másokkal eredményeiket, és ünnepeljék meg sikereiket! A célokat időről időre érdemes áttekinteni, és szükség szerint kiigazítani az intézményfejlesztési tervet.

5) A STRATÉGIAI CÉLOK teljesülésének nyomon követése

A platformon feljegyezhetik, milyen tevékenységeket hajtottak végre, és az egyes tanévekben mennyit sikerült haladni a stratégiai célok elérése felé. Átgondolhatják stratégiai céljaikat, és a mutatók segítségével nyomon követhetik a vonatkozó szempontoknak való megfelelést. 

6) ÖNÉRTÉKELÉS megismétlése

Ha készen állnak új stratégiai célok kitűzésére és elérésére, kezdjék elölről a folyamatot! Ez várhatóan 1-3 évvel az első önértékelést követően következik be, az intézmény sajátos körülményeitől és a stratégiai célok természetétől függően.

Ha a folyamat bármely pontján kérdése merül fel, tegye fel a KIP közösségi felületén, ahol az intézmények vezetői és pedagógusai segíthetik egymást tapasztalataik és gondolataik megosztásával. Ön is segíthet másoknak, ha válaszol a bejegyzéseikre.

Stratégiai célok kitűzése

A stratégiai célok megléte elengedhetetlen az intézmény fejlődéséhez. Az önértékelés és az az alapján készült jelentés segítségével az intézmény vezetősége a növekedéshez szükséges legfontosabb területekre koncentrálhat.

Strategic Goals

Az önértékelés alapján elkészülő jelentés egy vagy két szempontot emel ki,a melyekre az intézmény növekedéséhez oda kell figyelni. Válasszák ki az egyik szempontot, és határozzák meg azokat a mutatókat, amelyeken javítani szeretnének!

Az intézmény fejlődéséhez érdemes a stratégiai célokat néhány fontos területre összpontosítani. AZ előrehaladás folyamatos dokumentálásával a platformon nyomon követhetik a stratégiai célok eléréséért végzett munkájukat, és ezzel intézményük is magasabb besorolást kap a KIP rendszerében. 

Ha úgy látják, hogy elértek egy stratégiai célt, értékeljék intézményüket a célhoz tartozó szempont és mutatók alapján! Ha továbbra is ezen a területen szeretnének fejlődni, tűzzenek ki újabb célt, és innen indítsák újra a folyamatot! Ha váltani szeretnének, végezzék el újra az önértékelést, és ez alapján döntsék el, melyik területre kívánnak összpontosítani!

Stratégiai céljaik kidolgozása és elérése folyamatában javasolt a többi ACSI tagintézménnyel együtt dolgozni, mivel a platform egyedólálló lehetőséget kínál a keresztyén oktatási intézmények globális közösségében rejlő együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási lehetőségek kihasználására.

IELC 2024-es jelentés

Az IELC 2024 áldott és elsöprő esemény volt, tele tudással, áldásokkal, igazságossággal és Isten szeretetével. számomra ez egy szükséges esemény volt, hogy lelkileg és szakmailag felnőjek.

közelebb hozzuk az iskolákat Istenhez és egymáshoz

„Azon dolgozunk, hogy közelebb hozzuk az iskolákat Istenhez és egymáshoz.” A Keresztény Iskolák Nemzetközi Szövetsége világszerte keresztény pedagógusokat támogat abban, hogy keresztény szemléletük mindinkább megjelenhessen tanításukban, és ezáltal Jézus Krisztushoz vezethessék a fiatalokat.

IELC 2021 - MEGHÍVÓ

Az idei konferencia témájaStratégiai intézményfejlesztési kezdeményezések. Fő előadóink Dr. Larry Taylor, az ACSI elnöke, Dr. Wolfgang Stock, a VEBS német keresztyén iskolaszövetség vezetője, és más kiváló szakemberek.

Jelentés az SLC 2020-ról

Köszönjük együttműködését az ACSI Europe minisztériumában! Szeretnénk tájékoztatást adni a legutóbbi hallgatói vezetői konferencia legfontosabb eseményeiről.