ACSI HÍRLEVÉL – 2020. nyár

Kedves Testvérek!

Az ACSI Európa munkatársai igyekeznek megtalálni a módot arra, hogy a jelenlegi helyzetben is támogassák a keresztyén oktatási intézmények fejlődését.

Ezúttal két lehetőségre hívjuk fel figyelmüket:

  1. Nemzetközi diákvezetői konferencia – az idén online formában
  2. „Együttműködésben megvalósuló projektek” – online pedagógus továbbképzés

 


Diákvezetői konferenciánkat idén ONLINE formában szervezzük meg.

Szeretettel hívjuk az általános iskolák 7-8. osztályos, valamint a középiskolák 9-12. évfolyamos diákjait, hogy csatlakozzanak a világ minden táján bekapcsolódó társaikhoz, és megélhessék a közösség lélekemelő erejét, növekedhessenek hitükben és vezetői képességeikben, és a tanultakat felhasználva pozitív hatással lehessenek iskolájuk légkörére és keresztyén szellemiségére.

Bátorítjuk mindazokat az iskolákat is, akik az eddigi konferenciákra nem tudtak eljönni, hogy éljenek a lehetőséggel, hiszen most utazás és jelentős anyagi áldozat nélkül részt vehetnek ezen az egyedülálló eseményen.

A konferencia időpontja: szeptember 21-25 (hétfő-péntek)

Akinek ez a hét semmiképp nem alkalmas, kérjük, jelezze, mert elképzelhető, hogy korlátozott számú résztvevővel a rá következő, szeptember 28-i héten is megszervezzük a konferenciát.

Az előadásokat, beszélgetőköröket és választható szemináriumokat délutánonként szervezzük, tehát a diákok délelőttönként részt tudnak venni a tanórákon. Kérjük az intézményvezetőket és pedagógusokat, hogy a konferencián részt vevő diákok számára gondoskodjanak a tanulmányi terhek csökkentéséről, hogy a délutánjaik szabadok lehessenek.

Az online konferencia részvételi díja magyar tagintézményeknek mindössze 10 EUR/fő.

A konferencián csak tagintézmények vehetnek részt.

Az online konferenciánál nincs létszámkorlát, viszont kérjük az intézményektől, hogy 10 diákonként nevezzenek ki legalább egy pedagógust, aki felelősséget vállal a diákok aktív részvételéért, segíti őket a konferenciára való felkészülésben, a konferencia hetében támogatást és segítséget nyújt nekik többek között a cselekvési terv kidolgozásában, valamint a konferencia után is támogatja őket annak megvalósításában.

A konferencia munkanyelve az angol, tehát a diákok (és a segítő pedagógusok) részéről az online forma esetén is elvárás a társalgási szintű angoltudás.

Az előadások meghallgatásához és a beszélgetőkörön való részvételhez az iskolának kell biztosítania megfelelő tantermet és eszközöket (pl. kivetítő, hangosítás, számítástechnika szaktanterem). A beszélgetőkörökhöz a diákok használhatják saját eszközeiket (pl. tablet), de kérjük, hogy ezek megfelelőségét a segítő pedagógusok előzetesen ellenőrizzék.

JELENTKEZÉS:

Kérjük, az igények pontos feltérképezése érdekében mielőbb regisztráljanak a konferenciára (most még elegendő a létszámokat megadni, általános/középiskola bontásban).

Jelentkezési link: https://acsieurope.org/cms/en-us/slc-registration


Együttműködésben megvalósuló projektek című képzésünket várhatóan nyár végén-tanév elején hirdetjük meg.

A kurzus online végezhető.

Tagintézményeink pedagógusai ingyenesen vehetnek részt a kurzuson, ennek feltétele, hogy az intézmény megújítsa tagságát a 2020/21-es tanévre.

A kurzus első 4 hetében a résztvevők elsajátíthatják a projektalapú tanulás módszertanát, és projekt-partnereket választhatnak maguknak a többi résztvevő közül. Az így létrejövő csapatok közös projektet terveznek diákjaik számára, amelyet a felkészülési időszak lezárulása után az intézmények egymással együttműködve valósítanak meg.

A nyár folyamán bővebb információkat teszünk ki honlapunkra.

Ha bármilyen kérdésük van, vagy bármiben segíthetünk, forduljanak hozzánk bizalommal!


Kenyeres Anna

Rendezvény koordinátor, ACSI Európa

Anna_Kenyeres@acsi.org  -  tel. 36/06 20-911-0002

IELC 2024-es jelentés

Az IELC 2024 áldott és elsöprő esemény volt, tele tudással, áldásokkal, igazságossággal és Isten szeretetével. számomra ez egy szükséges esemény volt, hogy lelkileg és szakmailag felnőjek.

közelebb hozzuk az iskolákat Istenhez és egymáshoz

„Azon dolgozunk, hogy közelebb hozzuk az iskolákat Istenhez és egymáshoz.” A Keresztény Iskolák Nemzetközi Szövetsége világszerte keresztény pedagógusokat támogat abban, hogy keresztény szemléletük mindinkább megjelenhessen tanításukban, és ezáltal Jézus Krisztushoz vezethessék a fiatalokat.

IELC 2021 - MEGHÍVÓ

Az idei konferencia témájaStratégiai intézményfejlesztési kezdeményezések. Fő előadóink Dr. Larry Taylor, az ACSI elnöke, Dr. Wolfgang Stock, a VEBS német keresztyén iskolaszövetség vezetője, és más kiváló szakemberek.

Keresztyén intézményfejlesztés

Az ACSI Keresztyén Intézményfejlesztési Platformja (CSIP) egy olyan közösség, amelyben az ACSI tagintézményei értékelhetik saját előrehaladásukat, egymással együttműködve stratégiai célokat tűzhetnek ki, és az oktatás keresztyén szemléletéből kiindulva segíthetik egymást a stratégiai fejlődésben.